404 x bekeken 13 reacties

Verburg: Fortisgrond gebruiken voor EHS

Gronden in het bezit van Fortis worden mogelijk toch ingezet voor de natuurdoelstellingen van het kabinet.

Landbouwminister Gerda Verburg vindt dat het de moeite waard is te onderzoeken hoe de bezittingen van deze bank kunnen bijdragen aan de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Dat zei zij vandaag tijdens een debat met de Tweede Kamer. Eerder had Verburg juist zeer afwijzend gereageerd op de suggestie van de SP om de grondposities van Fortis voor de EHS te benutten, nu het kabinet eigenaar is geworden van die bank. Zij vond het niet kies om midden in de kredietcrisis gebruik te maken van de problemen waarin Fortis terecht was gekomen.

Daar denkt zij nu geheel anders over. "Als het een kan bijdragen aan het ander moeten we zeker geen kansen laten liggen", hield Verburg een verbaasde Tweede Kamer voor. Tot grote tevredenheid van SP’er Hugo Polderman gaf zij aan hierover inmiddels in gesprek te zijn met minister van Financiën Wouter Bos. "Wij bekijken samen of en hoe wij hierin kunnen opereren."

De realisatie van de EHS loop achter op schema. Vooral wat betreft de inrichting lijken de doelstellingen van het kabinet nagenoeg onhaalbaar. Tweede Kamerlid Janneke Snijder (VVD) wil daarom dat Verburg de verwerving van nieuwe gronden stopzet en zich volledig op de inrichting concentreert. Zij overweegt hierover een motie in te dienen.

Verburg houdt ondanks de zorgen over de voortgang vast aan de ambitie om de EHS in 2018 'kwalitatief en kwantitatief te realiseren'. Zij wil echter geen afspraken met de Tweede Kamer maken over een jaarlijkse tussendoelen. "We moeten oppassen voor een bureaucratisering van het proces; dat gaat altijd ten koste van het tempo", aldus de minister.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  consument

  Is een groot schandaal!!!!!! Natuur gebeden moet man verspreidt houden! Bos branden en dierziektes liggen op de loer. Zijn ze gemeen om dit spelletje zo te spelen zonder deze belangen mee te nemen. En zeker de economische belangen, aan deze verkwisting gaat alles kapot! Laat a.u.b. deze figuren snel weg jagen, voordat we geen droog snee brood meer te eten krijgen! Pure oplichting!!!!

 • no-profile-image

  P. Snijders

  Het feit dat de minister elke week met een nieuw plan komt om de EHS toch zeker te kunnen realiseren, laat zien dat het inmiddels achterhaald en verouderd beleid is!
  Het draagvlak onder de boeren is er niet, het leidt tot verrommeling van het landschap, het maakt dat de melkveehouderij uit het landschap verdwijnt, wat het merendeel van de burgers niet wil en bedrijven zijn niet te herplaatsen vanwege gebrek aan alternatieve locaties ( door schaarste op de grondmarkt en de ammoniakproblematiek rondom de Natura 2000 gebieden. Bovendien wordt het tijd dat de burger in moet zien dat de producten beter van Nederlandse bodem kunnen komen, want dan is het milieu en de voedselveiligheid tenminste gewaarborgd, door de strenge regelgeving en kwaliteitssystemen. En elders in de wereld hebben ze die echt niet. Dus milieu- organisaties ga met de tijd mee en durf onder ogen te zien, dat door hier de landbouw te dwarsbomen, er elders nog meer regenwouden gekapt zullen worden en er in warme landen schaars zoet water verspilt gaat worden om voedsel te kunnen maken

 • no-profile-image

  gert

  de EHS is gewoon te hoog gegrepen ,daardoor moet ze met kunst en vliegwerk gerealiseerd worden

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het valt me op dat Janneke altijd met concrete voorstellen komt die hout snijden.
  @Snijders. Helemaal me je verhaal eens.
  En vergeet niet dat de schuldigen niet altijd de natuurorganisatie's zijn. Vaak worden deze door overheden als dekmantel gebruikt om gewenst (grond)beleid op het gebied van ruimtelijke ordering te forceren.
  De echte tegenhangers van de landbouw zitten (in den Haag) verschuilt achter de gordijnen naar hun marionetten te gluren.
  Als voorbeeld; kijk maar eens naar de opstelling van LNV ambtenaren in het ammoniakdossier. In plaats dat ze voor aan de kar trekken, gaan ze stiekem aan de achterkant hangen.
  Het is van belang dat mensen zoals Janneke ( door de landbouw) goed geïnformeerd worden opdat kritische kamervragen gesteld kunnen worden.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Wanneer cramer met de ambtenaren naar siberie vertrekken, en daar blijven. Hebben zij een leuk uitje in de natuur, en wij zijn dan van een hoop ongedierte af. Is er ook geen ehs nodig

 • no-profile-image

  J

  Volgens mij kan Gerda niet zondermeer de Fortis gronden inzetten, de Fortis gronden vallen onder Fortis ASR (verzekeringstak) deze tak valt niet onder het gedeelte waar de overheid een belang in heeft. Fortis ASR is het uitgekleede gedeelte dat nog aan de beurs genoteerd staat en heeft niets te maken met Fortis Bank Nederland/ABN-AMRO

 • no-profile-image

  wvh

  Kun je weer zien wat voor partij het CDA is.Gewoon nooit meer op stemmen.

 • no-profile-image

  ..

  Steek het maar op het CDA. Het was toch een ieders eerste gedachte in de landbouw toen Fortis werd opgekocht? Gewoon, omdat het logisch lijkt, de Staat was in een klap eigenaar van grond, toevallig iets waarvan ze nogal wat nodig schijnen te hebben.
  Je kunt het met die EHS eens zijn of niet, die beslissing schijnt genomen te zijn ( was het niet toevallig in een paarse periode, met VVD met die lekkere van Aartsen, zonder CDA?).
  Nogmaals, je kunt het er mee eens of oneens zijn, maar een koele VVD-er zou dezelfde zakelijkheid gebruiken. Natuurlijk moeten betrokken boeren fatsoenlijk vergoed worden en natuurlijk had Verburg dit wel direct kunnen zeggen. Wel zo fatsoenlijk.

 • no-profile-image

  W. van der H

  Steeds meer komt de waarheid boven, dat de EHS niet bedoeld is om natuur te maken, maar om goedkoop als Rijk aan grond te komen, om er vervolgens zo snel mogelijk andere dingen mee te gaan doen. Zo stond in het Eindhovens Dagblad van 7 nov het volgende: Het provinciebestuur (GS) wil af van het strakke beschermingsbeleid voor verspreide natuur- en landschapswaarden in 120.000 hectare agrarisch gebied. In onder meer leefgebieden voor vogels, dassen en kwetsbare soorten en in bebouwingsvrije landschappen moet meer ruimte komen voor economische ontwikkeling, waaronder niet-agrarische bebouwing, mits dat leidt tot verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Zachtjes aan bekruipt me het akelige gevoel dat we steeds meer in de tang komen van linkse politici en hun belangengroepjes. In Brabant komen de linkse politieke partijen steeds meer aan de macht. En dan zie je dat zelfs het CDA het niet meer opneemt voor de agrarisch ondernemers. Je zou bijna zeggen : het wordt weer tijd voor een boerenpartij.

 • no-profile-image

  fortis

  nog ff en ze gaan zich ook met de financiering van agrarischebedrijven bemoeien.denk aan verplicht biologisch c.q.milieuvriendelijk enz. in de volksmond heet dit machtsmisbruik!

 • no-profile-image

  klaas

  Waarom gaat ze niet verder. Gebruik die gronden ook voor waterschappen en wegen. Op deze manier halen we de druk van de grondprijs. Oja zorg dan gelijk dat al die bejaarden ook hun pacht inleveren.

 • no-profile-image

  Anne

  De oplossing voor de goedkoopste realisering van de EHS: provincie N- Brabant met het verstrekken van TIJDELIJKE NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNINGEN, MET DE BEDOELING NIET SCHADELOOS TE HOEVEN STELLEN. (Zie www.brabant.nl :vergunning afgegeven op 19 nov.) Boeren moeten collectief een tegengeluid laten horen aan ZLTO. Maar ik betwijfel of ZLTO er iets tegen zal doen. Uiteindelijk krijgt onze ''belangenbehartiger'' immers betaald om de EHS te realiseren. En met het beleid van tijdelijke NB-wet vergunningen wordt dat natuurlijk een fluitje van een cent....... en goedkoop!!!!

 • no-profile-image

  joop

  gewoon weg met verburg.. wat denkt ze wel niet.. zulke achterlijke plannen kunne we niet gebruiken in goedboerend Holland!!! owja .. schop minister Cramer er ook direct uit want die loopt de boel ook alleen maar te verzieken met haar anti-boer plannetjes.. bah!!
  dank u wel

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.