203 x bekeken

Ontdekking nieuwe soorten kan leiden tot aanscherping natuurdoelen

Verhoging van de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde natuurgebieden kan noodzakelijk zijn als er nieuwe dier- of plantsoorten worden ontdekt.

Voor de aanwijzing van deze locaties wordt immers de meest actuele informatie gebruikt, zo schrijft landbouwminister Gerda Verburg aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

Aanleiding voor de brief is een klacht van de boerenorganisatie over de gang van zaken rondom de aanwijzing van De Peel als Natura 2000-gebied. Vijf jaar geleden heeft toenmalig minister Cees Veerman de doelstellingen voor deze locatie aangemeld bij de Europese Commissie. Verburg heeft deze onlangs verhoogd.

De NMV is daar verbolgen over, maar volgens de minister is er niets vreemds aan de hand. "Ook de natuurwaarden die niet in Brussel zijn aangemeld, moeten worden beschermd", schrijft zij aan voorzitter Peter ten Hoeve. "Met actuele informatie zal dus rekening gehouden moeten worden in de aanwijzingsbesluiten."

Overigens kan het omgekeerde zich ook voordoen, benadrukt Verburg. Als bij het nemen van het aanwijzingsbesluit blijkt dat bepaalde dier- of plantsoorten niet meer voorkomen in het gebied, hoeven hier ook geen doelstellingen voor geformuleerd te worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.