Redactieblog

209 x bekeken 2 reacties

Laten we een tijdje helemaal niets doen

Weer is er een clubje hotemetoten bij elkaar gaan zitten om een mening te vormen over het buitengebied in Nederland.

Onder leiding van Rinnooy Kan en Brinkman heeft men geconstateerd dat het Nederlandse landschap in hoog tempo dichtslibt door oprukkende steden, industrieterreinen en wegen. Aan wie kunnen we het cultuurlandschap overlaten?

Niet aan de boeren want die willen er windmolens, mestvergistingsinstallaties en megastallen bouwen. Niet aan de natuurbeschermers, want die willen het onder water zetten, overwoekeren met brandnetels of vol laten schijten door ganzen. De werkgroep heeft de oplossing: de provincie moet zorgen voor bescherming. Eerst ophouden met aantasten natuurlijk om dan waardevolle landschappen aan te wijzen en deze effectief te beschermen.

Boeren krijgen extra eisen opgelegd, maar ontvangen daarvoor ook ruim geld uit een fonds. Het fonds wil men vullen met open-ruimte-heffingen en dergelijke. Een advies van niks. Het zou verreweg het beste zijn voor het Nederlandse landschap als we eens een tijdje helemaal niets deden. Als we dat tien jaar hebben volgehouden, gaan we hier en daar een beetje opruimen.

Oude stallen afbreken, ongebruikte sleufsilo’s verwijderen, recreatieve bouwseltjes tegen de grond gooien, hier en daar een likje verf, een heggetje planten, wegbermen aanharken, industrieterreintje opkalefateren, oude woonwijkjes herontwikkelen. Niks geen grote dingen, meer de boel een beetje aan kant maken.

Ook in het beleid en in de regelgeving kan heel wat worden opgeruimd. Geen nieuwe beleidscategorieën bedenken, maar juist afschaffen. De EHS, daar praten we niet meer over. De Wet ammoniak en veehouderij kan worden ingetrokken. Geen landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden, waterretentiegebieden, bufferzones, nationale landschappen, ecologische verbindingszones, belvedèregebieden, reservaten, landschapsgebieden, meer. Je kunt een hoop ambtenaren en onderzoekers uitsparen.

Als we dat ook tien jaar hebben gedaan ziet het landschap er al weer een stuk mooier uit. Bij dit alles helpt het natuurlijk wel dat we een economische crisis hebben. Al ons geld zit in banken. Hoe dat verder moet weet niemand. Hadden we die Rinnooy Kan daar eigenlijk niet voor aangesteld?

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Willem, ik denk dat ik erg goed ben ik niets doen dus jou voorstel ondersteun ik van harte. Alleen het probleem geef jij ook al aan "je kunt een hoop ambtenaren uitsparen" DAAR zit nou net het probleem. De overheid dient mensen aan het werk te houden om geld te verdienen. De reconstructie is klaar en daarom moeten er nieuwe plannen bedacht te worden. En ik denk dat er nog heeeeeeel veeeeeel plannen zijn bedacht om duizenden ambtenaren aan het werk te houden.

 • no-profile-image

  O.nbetrouwbare

  Beste Willem, Een goed plan van je, ik citeer:''Geen nieuwe beleidscategorieën bedenken, maar juist afschaffen. De EHS, daar praten we niet meer over. De Wet ammoniak en veehouderij kan worden ingetrokken. . Je kunt een hoop ambtenaren en onderzoekers uitsparen''.
  Want door de huidige starre en achterhaalde wetgeving (bijv realisering van de EHS) wordt het bedrijfsleven om zeep geholpen en uiteindelijk komt dat de economische groei in NL niet ten goede. Er zal toch iets gemaakt/ verkocht moeten worden om de BV Nederland al die ambtenaren te laten betalen. En het buitenland neemt het produceren van voedsel in rap tempo over, zij het tegen wat minder eisen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn, milieu, kinderarbeid en voedselveiligheid!!!!!
  Het lijkt me goed dat je de strekking van je betoog giet in een advies aan de overheid om er als natie weer snel bovenop te komen en qua landschap nog te redden wat er te redden valt!!!!!!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.