211 x bekeken 2 reacties

Geen meldingsplicht voor alle activiteiten in natuur

Er komt geen meldingsplicht voor alle verstorende activiteiten in Europees beschermde natuurgebieden.

Daarmee legt landbouwminister Gerda Verburg een door de Tweede Kamer aangenomen motie van coalitiegenoten PvdA en Christenunie naast zich neer. Volgens Verburg leidt een dergelijke maatregel tot een onwerkbare situatie, omdat er erg veel meldingen zijn te verwachten. Zo zou iemand die van plan is onder een boom in zijn handen te klappen, dat moeten melden bij gemeente of provincie. Hiermee neemt tevens het draagvlak voor natuurbeleid af, vermoedt Verburg.

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Ernst Cramer (Christenunie) dienden hun motie in juni tijdens de behandeling van de Natuurbeschermingswet in, omdat zij vrezen dat de huidige regels onvoldoende effectief zijn. Nu geldt dat de activiteiten van ondernemers en burgers die 'significante gevolgen' hebben voor de natuur vergunningsplichtig zijn. De initiatiefnemer bepaalt zelf of hij verwacht of iets significant is. De SP, die de motie destijds steunde, noemt dit 'naïef'.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    W Zandbergen

    Hoe kun je boeren pesten en ambtenaren aan het werk houden en natuurclubkas spekken benadering.

  • no-profile-image

    gert

    voor elke fietstocht of wandeling eerst melden bij een ambtenaar,lang leve de bureaucratie,weer werk voor honderden ambtenaren

Of registreer je om te kunnen reageren.