Redactieblog

321 x bekeken 6 reacties

Herwaardering kleine boer?

Wetenschappers worden soms een beetje zielig. Vooral als ze niet gelijk krijgen. Zo'n man is professor Jan Douwe van der Ploeg.

Al jaren promoot hij in Nederland het kleinere bedrijf. Het zou bestaansrecht hebben naast de grotere. Verbreding was een toverwoord. Naast biologisch. Dat zouden bedrijven van de toekomst zijn.

Helaas, de professor kreeg geen gelijk. Het aantal bedrijven met een tweede tak neemt na een aanvankelijke groei vrij snel weer af. Kaasboerderijen zijn na jaren van een stabiele productie met een daling begonnen. Biologische bedrijven zijn er, ze blijven er, maar het blijft bij enkele procenten van de totale productie.

Toch gaat professor Van der Ploeg door op zijn eenzame ingeslagen weg. In een nieuw boek schrijft hij over de wereldwijde herwaardering van de kleine boer. Is het met opzet in het Engels geschreven? Dat ontneemt vele boeren in Nederland de kans om het vlot te lezen. Ik heb er althans enige moeite voor moeten doen.

Zijn conclusies zijn onveranderd. Van der Ploeg verwacht dat de kleine boer wereldwijd herwaardering krijgt. Als een vorm van verzet tegen schaalvergroting. Daardoor zouden ze kunnen overleven.

Geachte professor Van der Ploeg. Gelooft u echt wat u schrijft? Cijfers geven u geen gelijk. Alleen de mond van de maatschappij onderstreept uw veronderstelling. De portemonnee regeert echter in de supermarkt. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Asjeblieft, geeft u de kleine boeren waar ook ter wereld niet dezelfde vals hoop als die u de Nederlandse boer gaf. En die nu met een illusie armer moeten stoppen omdat ze niet mee kunnen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Toon

  Van der Ploeg is echt niet zo naief om ons te doen geloven dat kleine bedrijven zonder neveninspanningen net zoveel bestaansrecht hebben dan de schaalvergroters. Ik denk dat hij op een verkapte manier een belangrijke boodschap wil overbrengen. De moderne mens zal steeds bewuster omgaan met datgeen wat zijn welzijn bevorderd. Daar hoort ook eerlijk en zichtbaar geproduceerd voedsel bij. Voeg hier ook nog even stukje melancholie en hang naar het eenvoudige (back to basic) aan toe en ziedaar; precies wat jan douwe bedoelt. Eenvoudigere en kleinere bedrijven zijn voor de consument nog te bevatten, laagdrempelig en ambachtelijk ingesteld.
  Zolang er nog voldoende van dit soort bedrijven verspreid over het land aanwezig zijn heeft de consument in zijn beleving nog contact met de voedselproducent en heeft niet het idee dat alles maar bioindustrie is. Deze bedrijven zijn een veel betere ambassadeur om ons imago op te krikken c/q te verbeteren. We kunnen vanalles verzinnen wat voor schaalvergroting spreekt maar voor de consument blijft mega in veel gevallen een nare beeldvorming oproepen. Ik zou dan ook willen pleiten voor inkomenssteun voor deze bedrijven omdat hier iets moois in stand gehouden wordt; op deze manier kunnen beide bedrijfsvormen op een duurzame manier naast elkaar blijven bestaan!!

 • no-profile-image

  hw de mink

  Toch fijn dat de grote boeren van de opbrengst van hun bedrijf kunnen leven in weelde en zonder schuld!

 • no-profile-image

  van diek

  Ik ben het helemaal eens met vergaderboer dat de kleine bedrijven verdwijnen, maar niet om de economische redenen, maar vanwege de sterke gebondenheid aan zo'n bedrijf. We leven in een cultuur waarin grote waarde wordt gehecht aan vrije tijd naast het werk, zeker bij de jonge generatie. Dat is bij Jan Douwe in 20 jaar nog nooit doorgedrongen.

 • no-profile-image

  Ger

  De vorige schrijver is wel erg naief. Het is immers al lang duidelijk dat de kleinere bedrijven verdwijnen. En wie gelooft er professor Van der Ploeg nog? Niemand toch? Dat is een best betaalde ambtenaar, die zijn onzin tot zijn pensioengerechtigde leeftijd kan uitkramen. Maar de verantwoordelijkheid voor uw falen blijft bij u. Het verwijt van uw zoon is helemaal terecht. Hij heeft kennelijk meer inzicht dan u. Dat is voor zijn toekomst weer prima.

 • no-profile-image

  Piet

  Ik ben één van de boeren die geloofden dat professor Van der Ploeg de toekomst juist zag. Ik heb mijn bedrijf betrekkelijk klein gehouden, althans niet laten groeien. Gevolg na al die jaren van schaalvergroting: mijn kostprijs is te hoog en voor de huidige melkprijs kan ik niet melken. Mijn zoon, die graag boer wil worden, verwijt mij dat ik de tijd niet heb verstaan en de kansen voorbij heb laten gaan. Daardoor is het bedrijf voor hem te klein om het over te nemen. Wat ik mezelf verwijt is dat ik naar de woorden van de hooggeleerde heer Van der Ploeg heb geluisterd. Daardoor ben ik als boer mislukt. En dat is wat mijn zoon me verwijt.

 • no-profile-image

  oostlander

  Nu heeft grore boer een grote mond maar vergeet niet dat hun inkomen jarenlang van toeslagen premies, inkomenssteun en subsidies afhankelijk was!! Nu is de prijs weer even een beetje beter geweest maar let op de geschiedenis is zich alweer aan het herhalen. Maar nu houd de belastingbetaler de hand op de knip!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.