Redactieblog

231 x bekeken 1 reactie

NAJK pleit voor Engelse aanpak groene en blauwe diensten

Het NAJK en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) pleiten voor de Engelse aanpak voor het realiseren een systeem voor groene en blauwe diensten en voor het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het Engelse systeem werkt met advisering vooraf en begeleiding tijdens de uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen. Op basis van bedrijfswaterplannen wordt in nauw overleg tussen boeren gebiedscoördinatoren bepaald welke maatregelen voor natuur- en waterbeheer de boer het beste kan nemen. De boer wordt vervolgens betaald als hij de maatregelen heeft uitgevoerd.

“Hij loopt dus niet de kans, wat nu In Nederland het grootste knelpunt is, dat hij wordt gekort als, vaak buiten zijn schuld om, bepaalde doelen niet worden gehaald, terwijl het Nederlandse systeem van agrarisch natuurbeheer vooral gebaseerd is op controle achteraf”, aldus het NAJK.

Met het Engelse systeem is volgens het NAJK heel goed maatwerk in de regio’s mogelijk, zodat boeren vrijwillig een bijdrage kunnen leveren aan beter waterbeheer.” De financiering kan prima geregeld worden met de ILG gelden (Investeringsbudget Landelijk gebied) die sinds 1 januari 2007 door provincies ingezet mogen worden voor groen-blauwe diensten”, aldus Nils den Besten van het NAJK.

De jonge boeren hebben het voorstel voor de werkwijze aangeboden aan staatssecretaris Tineke Huizinga van verkeer en waterstaat.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Gerald Willemsen

  Het systeem van advies vooraf en begeleiding tijdens aanleg aanleg en beheer is niet iets specifieks Engels. Ook in Nederland ,vooralsnog alleen in het gebied Horst en Raam in Noord-Brabant, hanteren de velcoördinatoren eenzelfde werkwijze. Dit geldt alleen voor het Groenblauw Stimuleringskader. Dus groenblauwe diensten buiten de EHS. Een aanvraag wordt pas door DR ontvankelijk verklaard, als de handtekening van de veldcoördinator erop staat. De eerste ervaringen zijn goed.

  Gerald Willemsen,
  veldcoördinator ANV-Raamvallei
  www.raamvallei.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.