Redactieblog

179 x bekeken 2 reacties

Natuurbeleid ongenoegen?

Steeds weer komen boeren, belangenorganisaties en kamerleden in het geweer tegen het natuurbeschermingsbeleid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Freek Ampt

  De regelgeving is europees, maar de aanwijzing van de gebieden is een Nederlandse aangelegenheid. Eenmaal aangewezen gebieden worden door Europa gecontroleerd op handhaving van de wet. Nederland heeft dus wel invloed, maar alleen als bijna iedereen nog slaapt. De waterrichtlijn en de mestwetgeving bijvoorbeeld, voor het gemak heel Nederland aangewezen als kwetsbaar gebied, met alle strenge wet en regelgeving die erna kwam als gevolg.
  Ammoniak is natuurlijk ook een verhaal apart. Wat is Ammoniak, een gas! Wanneer is ammoniak een probleem voor een natuurgebied, als die ammoniak via neerslag op de bodem terechtkomt. Aangezien ammoniak niet genummerd is kun je niet zien welke ammoniak waar terecht komt en kan het zo zijn dat het in Belgie in de lucht komt en op een gegeven moment met een regenbui op Tessel in de duinen neerslaat. De gasvorminge ammoniak is alleen geconcentreerd een probleem voor natuur, maar dan is 500 m bij die natuur vandaan ruim voldoende om het te verdunnen.

 • no-profile-image

  kool

  30 jul 2007 15:06

  Zolang er geen ecologische evaluatie, geen MER en geen toetsing aan de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid plaatsvindt en zolang er geen aandacht is voor stapel- effecten van bijvoorbeeld het samengaan van klimaatverandering, het lozen van riooloverstorten in hetzelfde gebied waar ook moerassen én recreatie én opvang trekvogels én veeteelt én hoge bevolkingsdichtheid en veel verkeersbewegingen voorkomen en waar bovendien de verzilting de nodige aandacht vraagt, zijn we op de verkeerde weg. Dat een dergelijke toetsing zelfs bewust is tegengegaan paste wellicht in de tijdgeest van de jaren 1980 e.v. maar een dergelijke houding mag heden ten dage met de kennis en inzichten van heden toch niet meer voorkomen. De onvermoede gevaren van het achterwege laten van preventieve beleidstoetsing zijn veel groter dan de gevaren van wel deugdelijk toetsen. Dit leert ons onder meer de geschiedenis van de Haarlemmermeer ( 1852- 1865) de Zuidplaspolder, Wieringermeer en de Noordoostpolder. Zie hiervoor ook het standaardwerk "Leefbaar Laagland" van prof van de Ven. Zelfs Erasmus heeft al geschreven over het ongezonde leefklimaat Onderstaand enige artikelen van een dergelijke strekking. - Ecological Evaluation – controversy among Dutch scientists. International Journal of Environmental Studies, 1980, Vol. 15, pp. 62-65; - Kan de ecologie de MER eigenlijk wel aan? WLOmededelingen 7 (1980) 3, pp. 81-84. - Werkgroep Kritische Biologie (1980). Liever geen mer dan slechte mer. De onvermoede gevaren van milieu-effectrapportering. Natuur en Milieu 80/4/pp.27-31.

Of registreer je om te kunnen reageren.