931 x bekeken 8 reacties

Wakker Dier pakt Knorhof onzuiver aan

Wakker Dier trekt ten strijde tegen Knorhof. Het noemt een stal met verdiepingen onnatuurlijk. Stemmingmakerij, want Wakker Dier maakt zich niet druk over mensenflats

De Knorhof is weer eens in het nieuws. Het grote en ook bekende, voor sommigen beruchte, varkensbedrijf in het Gelderse Buren mag volgens een ontwerpvergunning van provincie Gelderland uitbreiden tot ruim 17.000 varkens. Dat is tegen het zere been van de milieubeweging. Wakker Dier en Milieudefensie hebben bezwaar gemaakt bij de provincie via een zogenoemde zienswijze. Ook de gemeente Buren zelf heeft zo’n zienswijze ingediend, meldt de provincie. Half juli moet Gelderland definitief beslissen. Het bedrijf Knorhof kwam in het verleden meermaals in het nieuws, vooral wegens stankoverlast. Eerder weigerde Gelderland een vergunning. Maar in de nieuwe plannen is plaatsing van luchtwassers voorzien.

Wakker Dier vindt flats onnatuurlijk
De varkenshouder vindt de ophef onterecht, de fax die ik hierover van Knorhof ontving. Twee zaken wil ik er uitlichten. De Knorhof spreekt van suggestieve woorden aan de kant van Wakker Dier. Lees de visie van Wakker Dier en oordeel zelf. Wakker Dier schrijft: “In de varkensfabriek worden varkens in meerdere verdiepingen gehouden. Voor dergelijke onnatuurlijke varkensflats bestaat geen enkel maatschappelijk draagvlak.” Ik vind het interessant om te lezen dat Wakker Dier flats onnatuurlijk vindt. Ik weet niet of ik daaruit moet afleiden dat Wakker Dier andere veehouderijsystemen daarmee natuurlijk vindt. Dat zou nieuws zijn, dunkt me.

Stemmingmakerij
Maar zo lang de varkens, ook qua dierenwelzijn, volgens de regels worden gehouden, doet het voor de wetgever niet terzake. De woordkeus van Wakker Dier riekt naar stemmingmakerij. De ene aanname wordt aan de andere geknoopt. De woordkeus is geladen. Daarnaast ben ik overigens ook reuze benieuwd of Wakker Dier flats in het algemeen onnatuurlijk vindt, ook voor mensen bijvoorbeeld. In dat geval voorzie ik, gezien de invloed van de dierenbeweging, zware tijden voor woningbouwend Nederland.

Provincie moet belangen afwegen
Een andere zaak die me opvalt, is de nadruk die Wakker Dier legt op het verleden van de Knorhof. Gelderland is te soepel, WANT het vindt iets goed wat zo’n ‘berucht’ bedrijf wil. Natuurlijk, dit bedrijf heeft het meermaals met overheden aan de stok gehad. Maar moeten ze daarom anders worden behandeld? Zeker, De Knorhof heeft geen lelieblank record. Toch vind ik de gehanteerde redenering onder de maat. Zullen we het bij de feiten houden en niet achterom kijken? Een medewerker van Provincie Gelderland zei het me zojuist welsprekend: “Wakker Dier focust op één zaak (dierenwelzijn en milieu, JB), wij moeten meerdere belangen afwegen. Je moet wel zuiver redeneren. Als de ondernemer aanpassingen aanbrengt en zich met zijn plan aan de wet houdt, kunnen wij niet anders dan vergunnen.” Waar hij wel meteen aan toevoegde dat De Knorhof extra scherp gevolgd zal worden. Daar moeten Wakker Dier en consorten toch ook al blij mee zijn, dunkt me.

« vorige | volgende »

Foto

 • GXDOWNLOADS-BOE001292D01

Laatste reacties

 • no-profile-image

  liever niet

  als wakker dier dieren wakker maakt doen ze ook iets onnatuurlijks even de wet volgen de overheid stelt ons varkenshouders al zoveel regeltjes denk eens aan gps op mesttransporten dit gebeurt met de zwaarste chemicalien nog niet eens. dus als volgens de regels wordt gebouwd vergunning afgeven punt uit.

 • no-profile-image

  van de berg (anoniem)

  tja, we weten dat wakker dier er alles aan doet om de intensieve veehouderij in een kwaad daglicht te zetten. In de visie van wakker dier heeft men het o.a. over een milieubelasting in het kader van mestoverschot..... als ik als bedrijfsadviseur in de intensieve veehouderij constateer dat er van de landbouwgrond die in nederland beschikbaar is 15 tot 20% geen of in ieder geval niet de europese wettelijke max. van 170 kg N uit dierlijke mest krijgt, blijkt het maar weer dat wakker dier voor de zoveelste keer weer iets schreeuwt. Helaas gaat een deel van ons belastinggeld in de vorm van subsidies naar dit soort instanties..... pure geld verspilling, en stemmingmakerij dus.

 • no-profile-image

  theo

  Het feit dat Knorhof het in het verleden met overheden aan de stok heeft gehad, geeft Wakker Dier de ruimte om te ageren tegen het bedrijf en de plannen. je kunt je afvragen of 17.000 varkens voor de burger nog wel overeenkomt met het idee van een goed welzijn voor de dieren. Ik weet dat het welzijn niet gekoppeld is aan het aantal dieren, maar toch.

 • no-profile-image

  rob claesen R & R systems

  Een bedrijf van deze omvang zal zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid. Weet Wakker Dier wel dat je uit deze stal genoeg energie kunt halen om 700 woningen goedkoop in gemeente Buren mee te verwarmen dat is duurzaam en beter voor het milieu. Laat Wakker Dier daar hun energie en geld in steken, i.p.v vechten tegen maatschappelijk opgelegde wetsregels.

 • no-profile-image

  paul jansen lintelo

  Wakker dier wil dieren en mensen{beesten} gelijk stellen. Laten we nu eens in een willekeurige plaats met 17000 inwoners kijken wat daar allemaal aan ongewenst gedrag plaatsvind. Niet alleen op straat maar zeker achter de zwaar afgesloten huisdeuren. Neem daar nog eens bij wat de mens nog aan natuurlijk gedrag vertoond{er mag niet veel meer}dan zou wakker dier blij moeten zijn dat EEN boer zoveel dieren in het gareel kan houden. Ga in plaats van koeknuffelen je buurman of vrouw eens knuffelen. Dan kun je wat beleven!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Gradus

  Ja, wat moet je hier van zeggen, Knorhof heeft nu eenmaal niet zo'n beste reputatie wat het naleven van regels betreft, dat de overheid hem bijzonder kritisch volgt is zo logisch als wat. Maar als hij aan alle regels en wetten voldoet kun je er niet omheen om hem een vergunning te verlenen. Maar daarna moeten ze (de overheid) hem kritisch blijven volgen of hij geen grove overtredingen pleegt door bijv. 19000 dieren te houden, luchtwassers buiten werking stellen als er niet gecontroleerd wordt e.d.

 • no-profile-image

  maydonna

  als wij varkenshouders evenredig goed uitbetaald werden , is er geen noodzaak tot het bouwen voor 17000vlv als je met de helft een goed belegde boterham kan verdienen ,kan blijven wonen en een fatsoenlijke oude dag kan opbouwen ziet geen enkele varkenshouder het nut om uit te bereiden en te investeren zelfs niet in energie helaas is dit niet mogelijk in nederland wij krijgen structureel te weinig uitbetaaald andere europese landen compenseren dat met subsiedies . daar ben ik geen voorstander van maar een gegarandeerde opbrengstprijs van 4 euro per kilo moet het uitgangspunt zijn van wakker dier . gegarandeerd over 5 jaar de helft van de varkens in nederland wat de boer aan rechten inlevert moet ze wel mogen houden. maar dat wil wakker dier niet helemaal geen varkens of kippen in een stal dat wil ze en de volgende slachtoffers zijn de koeienboeren. korte metten maken dus met die mensen dit is broodroof.

 • no-profile-image

  Gradus

  Beste Maydonna, geloof je nou serieus dat wanneer de vleesprijzen 4 euro per kg geslacht gewicht waren dat er dan over 5 jaar de helft minder varkens zijn? Ik geloof daar echt niets van. Als een boer geld heeft verdiend gaat hij weer investeren, nodig of niet, hij is niet te houden, dat heeft de geschiedenis mij wel geleerd. Aantal dieren verminderen kan alleen maar als de overheid dat bij wet doet maar daar ben ik geen voorstander van zo niet op tegen. Soms denk ik wel eens, het wordt in nederland zo moeilijk om boer te zijn en te blijven, kijk eens ergens anders in de wereld waar nog wel mogelijkheden zijn en wakker dier je niet steeds met zulke overdreven dingen in de nek zit te hijgen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.