163 x bekeken 2 reacties

Eerst champagne, dan buiten beeld

Henk Dokter
,,De hoofdprijs’’, zo noemt Gerda Verburg het ministerie van LNV dat aan haar is toegevallen. Daar wilde ze samen met voorganger Cees Veerman graag het glas op heffen.

Het zit vooral in de combinatie van LNV. De L van landbouw is nodig om de N van Natuur en de V van voedselkwaliteit tot haar recht te laten komen, legt ze uit in een filmpje. Toen ik haar gisteravond sprak op een kennismakingsbijeenkomst van de nieuwe bewindslieden en de pers, vertelde ze me dat ze het verband tussen die drie pijlers wil versterken.

Samenhang werkterreinen LNV lijkt zoek

Dat lijkt me een goed plan. De makke van LNV is toch altijd geweest dat het gaat over beleidsterreinen die elk wel belangrijk zijn, maar waartussen de samenhang schijnt te ontbreken. Een handicap voor dit ministerie is dat het door zijn scheiding van beleidsterreinen op de buitenwereld te weinig als eenheid overkomt. Bij iedere kabinetsformatie wordt daarom al te gemakkelijk gespeculeerd over opheffing van het zelfstandige ministerie en verdeling van taken over andere departementen. Die donderwolk is ook dit keer overgedreven.
De eerste 100 dagen van haar ministerschap benut Verburg om de belangrijkste beleidsthema’s te verkennen. Daarvoor staat haar het introductiedossier ter beschikking. Dat is 150 pagina’s saaie en taaie kost, maar geeft wel een mooi overzicht van wat er met alle beleidsthema’s aan de hand is.

Honderd dagen met gesprekken

Leuker voor haar lijken me de gesprekken die ze komende 100 dagen gaat voeren met haar beleidsdirecties en met vertegenwoordigers van organisaties. Op vaste dagen spreekt ze ’s morgens met de beleidsdirecties en ’s middags met mensen in het land. Daarvoor wordt nu een programma ontwikkeld.

De nieuwe minister kon vorige week nog niet zeggen welke thema’s ze bij de kop neemt. Dat zullen er zeker acht zijn, gezien het aantal beleidsdirecties bij LNV. En ze zijn natuurlijk zo bedacht: landbouw en natuur, dierenwelzijn, het EU- en internationale beleid, energie, innovatie en vermindering van administratieve lastendruk.

Dat rijtje sluit redelijk aan bij de dingen die LTO graag zo spoedig mogelijk met de nieuwe minister wil bespreken. Daar is een duurzame en gezonde sector een lopend onderwerp voor de organisatie bepaalde projecten met de steun van LNV wil opzetten.

Griezelige stilteperiode

Voorlopig zal de buitenwereld dus nog niet zo veel van minister Gerda merken. Ook op de agenda van Tweede en Eerste Kamer zie ik nog weinig onderwerpen waaraan we haar politieke koers kunnen afmeten.

Het doet me een beetje denken aan de beginperiode van minister Van Aartsen. Nadat die in 1994 als volslagen buitenstaander tot LNV-minister werd benoemd, sloot hij zich de eerste honderd dagen op in zijn departement. En omdat er af en toe wel eens wat over zijn denkbeelden naar buiten kwam, groeide in de landbouw de onrust over wat deze liberaal aan het uitbroeden was.

Toen zijn plannen dan eindelijk naar buiten kwamen in zijn nota Dynamiek en Vernieuwing, schrok LTO daar zó van dat toenmalig voorzitter Doornbos sprak over Dynamiet en Vernieling.

Zo’n honderddaagse stilte- en studieperiode heeft dus ook wel iets griezeligs. Wie weet waar Gerda de boeren straks nog mee verrast.

« vorige | volgende »

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    piet

    Week 26 als de 100 dagen voorbij zijn hebben de meeste veeboeren het druk met kuilen. Dit zie je vaker met nota's van LNV Maar deze minister heeft het voordeel van de twijfel Iemand met iets eigens

  • no-profile-image

    sijtze hoekstr

    Vermindering administratieve lasten druk ,dit kan zeer eenvoudig door het gedrogt mestwet te vereenvoudigen,dit scheelt heel veel zorg en onzinnige regels plus dat er enige mensen van de AID iets zinvollers kunnen gaan doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.