Redactieblog

191 x bekeken

De Duitsers

Afgelopen weekend vond het jaarlijkse Dreiländerseminar plaats.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Agrarisch Recht en is bedoeld voor Duitsers, Belgen en – uiteraard – landgenoten.

Het thema was landbouw en natuur. Opvallend is dat, hoewel evident, dat de Europese regelgeving – zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de IPPC-richtlijn – de basis is voor de regelgeving inde landen, er toch accentverschillen worden aangebracht in de nationale wetgeving. Dat de Duitse regelgeving een voor boeren veel gemakkelijker resultaat oplevert dan de Nederlandse is een wijdverbreide mening onder Nederlandse boeren, maar toch evident onjuist.

Een voorbeeld: in Duitsland worden veel agrarische gronden mee aangewezen als beschermd natuurmonument. Dat betekent dat een wijziging in het grondgebruik – van minder naar meer intensief bijvoorbeeld – al niet is toegestaan. In Nederland houden we de landbouwgrond meestal buiten de gebiedsaanwijzing. We hebben dan nog problemen genoeg, bijvoorbeeld bij uitbreiding van stallen, maar minder dan de Duitse boeren.

Ook is er het voorbeeld van het uitrijden van mest. Nederlandse boeren stellen nogal eens de belachelijkheid van het emissiearm uitrijden aan de orde door te wijzen op Duitsland, waar immers juist niet geïnjecteerd mag worden en nog vrolijk wordt gesproeid. Toen ik de Duitsers daarnaar vroeg, deelde men mee dat mestbesproeiing ook in Duitsland al jaren verboden is. Exit de boerenrechtsvergelijking.

Nederlanders klagen over besluiteloosheid bij de overheid, maar de Duitsers waren toch nogal jaloers op onze termijnen. Een Duitse ambtenaar doet bij enige tegenwind helemaal niets meer. Dit soort bijeenkomsten zijn buitengewoon nuttig. Het leert ook relativeren. Wist u bijvoorbeeld dat er een honderden jaren oud grensconflict ligt tussen Duitsland en Nederland in Oost-Groningen?

Eigenlijk was het trouwens een tweelandenseminar. De Belgen hadden het laten afweten. Bericht van verhindering was er niet, maar wij namen aan dat men totaal in beslag was genomen door het overeind houden van het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.