211 x bekeken

Agrarische sector voorbeeld voor andere branches bij milieu-investeringen

De land- en tuinbouw is een voorbeeld voor andere sectoren wat betreft de snelle en succesvolle toepassing van milieuvriendelijke technieken.

Dat blijkt uit de evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004 die door verschillende instanties in opdracht van het kabinet is verricht.

Het investeringsaandeel van de agrarische sector lag in de onderzochte periode voor de Vamil op gemiddeld 55 en voor de MIA op 80 procent. Beide regelingen maken milieuvriendelijke investeringen fiscaal aantrekkelijk, waardoor de bouw van Groen Label Kassen en Stallen een grote vlucht heeft genomen. Groen beleggen gebeurt eveneens vooral in milieuvriendelijke kassen, 2,1 miljard in de periode 1999-2004.

De onderzoekers wijzen erop dat de snelheid van de toepassing van nieuwe technieken binnen de land- en tuinbouw hoog is. Dat komt onder meer door de organisatiestructuur van de sector, goed overleg tussen betrokken instanties en het gehanteerde maatlatsysteem. Het succes in deze branche kan daarom als voorbeeld dienen voor andere sectoren, waar het gebruik van de regeling minder wil vlotten.

Of registreer je om te kunnen reageren.