264 x bekeken 5 reacties

Meten zonder diepgang

Henk Dokter
Staatssecretaris Van Geel heeft de zomervakantie van de Tweede Kamer uitgezocht als moment om zijn conclusies over de meetdiepte van nitraat naar buiten te brengen. Die conclusie luidt: er wordt níet gemeten op grotere diepte.

Het is niet verantwoord en niet opportuun. Die conclusie zal niet best vallen, noch bij sommige Kamerleden, noch in de landbouw. De Nederlandse gewoonte om het nitraatgehalte in grondwater te meten in de bovenste grondwatertrap is van begin af aan omstreden geweest. Want zo hang je de strop zelf om de nek. De meeste nitraat zit immers in de bovenste lagen. Zou je dieper meten – wat Brussel toestaat – dan zou je veel minder nitraat aantreffen en zouden de mestmaatregelen minder streng hoeven zijn.
Een Kamermeerderheid wilde dat nu eens onderzocht zien. En zie, de conclusies van de staatssecretaris liggen er. Er zijn twee redenen om het niet te doen. Op droge zandgrond nemen de nitraatconcentraties op grotere diepte niet af, maar nemen eerder toe. Het afbraakproces van nitraat blijkt op droge zandgrond niet plaats te vinden. Maar hadden we daar dit onderzoek voor nodig? Ik belde met Durk Boschma, de nitraatexpert van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, en hij zei: ,,Dat wisten we al lang.”

De tweede reden om niet dieper te meten wordt beargumenteerd met ‘probleemverschuiving’. Het zit zo: op natte en matig natte zandgrond neemt het nitraatgehalte in diepere grondlagen wel snel af. Maar, zo redeneert Van Geel op basis van het onderzoek, daar schieten we niks mee op, want het nitraat in het bovenste grondwater wordt via de drains afgevoerd naar de sloot en verontreinigt het oppervlaktewater. Ook van dat verschijnsel vraag ik me af of we daar dit onderzoek voor nodig hebben, want dat wisten we van tevoren ook wel.

Ik zou wel willen weten of dit verschijnsel nu ook echt góed is onderzocht. Maar het gekke is: het onderzoeksrapport is nog niet klaar. Ik kan dus niet nagaan hoe goed deze redenering wordt onderbouwd, en hoeveel metingen er zijn gedaan. Er is alleen een samenvatting en daar staat het allemaal niet in.

Van Geel had misschien met zijn brief aan de Kamer kunnen wachten tot het rapport ook klaar is. Maar dat zou na het reces zijn geweest en dan kreeg het misschien de aandacht van Kamerleden die de staatssecretaris nu net niet wilde. Nu zijn brief in de zomerstilte verschijnt, valt hij minder op en heeft hij toch aan zijn verplichtingen voldaan. En alles lijkt er op dat de conclusies al van tevoren vaststonden.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Johannes W.Klink, PhD

  De afbraak van nitraat hangt in grote mate af van de bio-activiteit in de grond welke ondermeer nauw is verbonden met 't gehalte van organisch materiaal. Een "dode grond" voor welke redenen dan ook is heel vatbaar voor 't "doorspoelen" van vooral chemische stoffen met negatieve lading (charge) zulke als NO3,PO4 enz.

 • no-profile-image

  Carel van der Putten

  Wordt tijd dat de staatsecretaris maar eens gaat soliciteren bij een andere (lees:linkse) partij.

 • no-profile-image

  Edgar v. Dijk Canada

  Ik dacht dat er in Nederland alleen gemeten werd hoe de boeren het hardst 'genaaid' kunnen worden.

 • no-profile-image

  Carel van der Putten

  Het meten van het nitraatgehalte wordt gewoon Europees geregeld, dus ook de meetdieptes, het hele mestbeleid wordt gestuurd door Europa dus zou dat met dit ook zo moeten zijn.

 • no-profile-image

  toon voesten

  Doe onderzoek naar de bioactiviteit in de grond. Bemest een kavel volgens de huidige normen met kunstmest en dierlijke mest en een kavel met alleen dierlijke mest het dubbele van de toegestane hoeveelheid.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.