237 x bekeken 2 reacties

Verlamd door de ammoniak

Henk Dokter
Boeren in de buurt van natuur die gevoelig is voor ammoniak smachten naar duidelijkheid over hun positie en hun toekomst. Groei en ontwikkeling van hun bedrijf wordt al jaren geblokkeerd vanwege de gevoeligheid van de nabije bossen en planten.

Dit kabinet, zo beloofde het bij zijn aantreden, zou daar een einde aan maken. Staatssecretaris Van Geel van Milieu ging aan de slag met een nieuwe wet Ammoniak en veehouderij, minister Veerman van Landbouw met een set van maatregelen voor veehouders bij Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. De Tweede Kamer legde daar nog eens de zweep overheen en eiste opperste duidelijkheid met een zonering van 250 meter langs kwetsbare natuur.
Maar komt ’t er nu nog van in deze kabinetsperiode? Veermans ministerie is er -tegen de toezeggingen in - nog steeds niet in geslaagd een toetsingskader te maken voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Dat is een soort checklist aan de hand waarvan boeren zelf kunnen bepalen of hun bedrijvigheid invloed heeft op de beestje en plantjes in de naburige natuur. Het geeft hun zekerheid over hun toekomstmogelijkheden. Maar het ding is er nog steeds niet, en komt er voorlopig ook niet. Het kabinet heeft de veehouders steeds voorgehouden dat het heus wel zou meevallen met de belemmeringen die de nabije natuurgebieden zouden veroorzaken. Maar naarmate het langer duurt om veehouders die gewenste duidelijkheid te verschaffen, wordt het vertrouwen in geruststellingen steeds minder.

En ook Van Geel zit te hannesen met zijn nieuwe Wet ammoniak en veehouderij, de wet van de 250-meter-zonering. Die zou nog voor de zomervakantie van de Kamer zijn afgehandeld. Nou, hij is daar zelfs nog niet ingediend. Dat zal vermoedelijk nog wel deze maand gebeuren, maar behandeld wordt hij dan toch pas in de tweede helft van het jaar. Oorzaak van de vertraging is het advies van de Raad van State. Dat lag er een half jaar geleden al. Het advies is nog geheim, maar het schijnt zó kritisch te zijn dat Van Geel maanden nodig had er zich op te beraden. Het CDA eist nu dat de wet volgend jaar van kracht wordt, zoals het kabinet heeft beloofd. Ammoniak is een onzichtbaar gas, maar wel hardnekkig en voor de politiek bijna net zo’n groot probleem als voor veel veehouders. Hoeveel veehouders er door in de klem zitten is onbekend, maar het moeten er veel zijn. Ik waag me niet aan een schatting. Wie wel? Reageer.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Laura

    Den Haag hè, alleen dat zegt al genoeg! Maar je kan zelf toch ook de ammoniak uitstoot reduceren. Er is toch een krijtpoedertoevoeging op de markt die je hierbij kan helpen. Hier op ons bedrijf werkt het uitstekend! Mvg. Laura

  • no-profile-image

    Harm Evert Waalkens

    Hallo Henk, Er is inderdaad veel gehannes met de amonniak wetgeving op dit ogenblik. Dit ligt niet aan het kabinet maar veel meer aan de coalitie van CDA, VVD en LPF in de Tweede Kamer. Keer op keer sturen ze de bewindslieden terug naar een lege onderhandelingstafel. Partijen worden zo langzamerhand doodziek van de bemoeienis van de coalitie in de Kamer (CDA, VVD en LPF). IPO, VNG en de milieu beweging snappen heus wel dat de belemmeringen rondom de verzurings gevoelige gebieden en de Vogel- en Habitat gebieden vragen (schreeuwen) om duidelijkheid. Bij de vaststelling van de Wet amonniak en Veehouderij hebben we meer dan twee jaar onderhandeld over een woordje zeer. Moest het nou kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn in de bescherming van de voor verzurings gevoelige gebieden. Door al dat geruzie en gedoe is er al meer dan 4 jaar geen enkele beweging in het het hele veld te bekennen. Dat doet pas echt zeer zou ik zeggen. Alle knel gevallen zijn in kaart gebracht en de meeste provincies weten exact wat de gevolgen zijn in welk scenario. Laten we gaan kiezen en ophouden elkaar voor de gek te houden. Bij de behandeling van de Nota Ruimte voor de Rivier spreekt CDA er lid Erik van Lith dat we geen no regret maatregelen moeten nemen. maatregelen waar we later spijt van krijgen. Van al dit gedoe krijgen we later spijt als haren op ons hooft. We hadden de verschillende sectoren al lang duidelijkheid kunnen verschaffen en de huidige WAV is zo slecht nog niet met hier en daar een aanpassing.

Of registreer je om te kunnen reageren.