254 x bekeken 13 reacties

Quotumstilte hardhandig doorbroken

Henk Dokter
Woensdagavond hield de minister een toespraak in Geldermalsen, waar hij LTO aanspoorde nu eens een keer serieus werk te maken van een open discussie over voortijdige beëindiging van het quotum.

Veerman vind dat die discussie niet goed op gang komt, en zonder standpunt van de sector zelf neemt hij er liever geen politieke beslissingen over.
De volgende ochtend werd de minister op zijn wenken bediend. Jan Heijkoop, vice-voorzitter van LTO Nederland, sprak in Leiden op een congres en deed daar de voorspelling dat de quotumprijs nog dit jaar instort. Zo komt de discussie aardig op gang, zie ik op een quotumsite.

Wat er ook wel of niet deugt aan Heijkoops voorspelling, het enkele feit dat hij er mee komt heeft zijn effect. Want in veehouderskringen wordt voortijdige beëindiging van het quotumstelsel een beetje als taboe beschouwd. De voor- en tegenstanders van voortijdige afschaffing zijn in twee vrijwel gelijke helften verdeeld. Dus dat wordt al gauw grote bonje in een sector die nu geen andere tegenstelling kent dan weidegang ja of nee. De meerderheid schuwt de discussie. Ik was eind vorig jaar op een vergadering van melkveehouders waar voorman Schenk het gesprek op gang probeerde te brengen. Die kreeg echter al snel uit de zaal te horen dat daar geen behoefte aan was. Het was allemaal wel goed zo.

Veerman doet zijn oproep natuurlijk ook wel een beetje uit zelfbescherming. Als de sector niet komt met een eenduidige uitspraak, zal hij op eigen kracht een standpunt moeten formuleren. Hij beseft dat hij dan van de helft van de veehouders de wind van voren krijgt, wat hij ook beslist.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Henk Blankenstijn

  Er wordt al 20 jaar geroepen dat quotum tijdelijk is en dat het veel te duur is. Maar de melkprijs daalt de laatste jaren geleidelijk en het quotum wordt duurder. Er is geen veehouder die de laatste 3 jaar quotum gekocht heeft en er is geen bank die geld uitgeeft voor quotum die verwachten dat quotum binnen 25 jaar afgeschaft wordt. Anders zijn ze niet economisch bezig.

 • no-profile-image

  Heusi

  LTO vertegenwoordigt maar 50 % van de boeren en op vergaderingen wordt discussie te veel gestuurd. Stoppen van quotum zou beter zijn, bedrijfsovername wordt gewoon onmogelijk .Als je 3 of 4 ton hebt bijgekocht en je zet dit weg in een overname voor 25% van de prijs kan nooit de bedoeling zijn. Wacht een goede berichtgeving af in Boerderij weekblad en loop niet achter LTO betuurders aan. Probeer bijvoorbeeld eens via internet de mening te peilen over dit onderwerp. We wachten af.

 • no-profile-image

  veehouder in Daarle

  Weg met het quotum, het is een blok aan ons been. Het is namenlijk veel te duur om nu te kopen. En het duurt 15 tot 20 jaar voor het weer terugverdiend is. Je moet anders de melk op de grond leggen, dat is millieutechnisch ook veel beter en eerlijker. Vriendelijke groet, Veehouder in Daarle.

 • no-profile-image

  Hanco Bastiaansen

  Melkquotum afschaffen ja/nee. Als je het laatste WTO-overleg analiseert, dan is het geen kwestie van afschaffen ja of nee, maar wanneer schaffen we het af. Als de niet-Europese landen vinden dat Europa vanaf 2010 zijn import- en exportheffingen/toeslagen af moet schaffen, dan is Europa knap man als ze dat tot 2015 tegen kunnen houden. Dus zal het melkquotum tegen die tijd overbodig zijn om ons de kans te geven onze plaats terug te winnen op de wereldmarkt. Afschaffing is voor die datum een logische stap.

 • no-profile-image

  Herman Scherpenzeel

  Als het quotum eraf gaat, gaat de melkprijs onherroepelijk omlaag. Maakt mij niet uit. Deze jongen is er dan klaar voor en zal dan binnen 2 jaar 500 tot 1000 koeien melken. Ik melk er nu nog maar 250.

 • no-profile-image

  H. van Riel

  Ik zou willen zeggen, dat LTO de discussie moet aanzwengelen met betrekking tot het hele quotum- en toeslaggebeuren. De boeren moeten niet vertrouwen op de steeds genoemde einddatum voor het melkquotum nu de minister suggereert dat er wel eens een vroegtijdig einde kan komen aan de quotering. Als de politiek praat over beleidswijziging, is dit dichter bij dan we denken. Dus ik zou zeggen tegen de melkveehouderij, praat mee nu het nog kan. Wacht je te lang, dan krijg je het achterhoede gevecht zoals zo vaak gebeurd is. Minister Veerman geeft aan dat het nu de tijd is. Hij geeft de betrokkenen dus de kans inbreng te hebben in het komende beleid.

 • no-profile-image

  Jan

  Hallo, hoe eerder het quotum verdwijnt, hoe beter. We werken ons zo in de nesten met dat veel te dure quotum. De kostprijs van een liter stijgt, de opbrengstprijs zakt.

 • no-profile-image

  A. van de Pol

  Ik weet wel waarom het quotum eraf moet, ze willen de boeren zoveel mogelijk tegen elkaar uitspelen. De grote mogen blijven, de middelmaat en de kleine moeten weg. Dan kunnen ze de natuur haar gang laten gaan.

 • no-profile-image

  H. ten Vergert

  Wat mij betreft mag het melkquotum worden afgeschaft. Door het quotum wordt de concurrentie positie van de Nederlandse melkveehouder benadeeld. Het belemmert een snellere ontwikkeling naar schaalvergroting. De blijvers in de sector betalen mee aan de warme sanering van de stoppers. In de toekomst zal het melkquotum zeker afgeschaft worden, het is alleen maar uitstel. Het nog beschikbare geld kan veel beter gebruikt worden om blijvers die investeren in het bedrijf in de periode dat de wereldmarktprijs te laag ligt te compenseren. Op den duur zal er een evenwicht ontstaan in de wereldmarkt van zuivel, deze wordt nu verstoord door zuivelproducten die met exportsubsidie worden gedumpt op de wereld markt. Ik zou er voor zijn dat de Europese overheid minimum verkoopprijzen voor de consument vaststelt voor zuivel, vlees, eieren, brood en aardappels op basis van de kostprijs. Nu vechten de grootgrutters over de rug van de agrarische sector een prijzenoorlog uit waar niemand bij gebaat is.

 • no-profile-image

  fam. Mölder

  Wat er ook gebeurt, de quotumprijs in Nederland is bijna vier maal zo hoog als in Duitsland. De melkprijs in de winkel zal ongeveer gelijk liggen.

 • no-profile-image

  Verhoeven

  Wat wordt de tegenhanger van het quotum? Volgens mij op aantal dieren volgens de nieuwe mestwet aan te wenden per ha. Hoe financieert de sector zich hierna? Met andere woorden faillissement van de melkveehouders.

 • no-profile-image

  Paul

  Het is duidelijk dat een grote meerderheid van de melkveehouders kiest voor behoud van quotering. Het is goed om niet alleen naar LTO te luisteren. Volgens een enquete van de NMV gehouden op een vakbeurs, is een overgrote meerderheid van de melkveehouders voor quotering, om instorten van de melkprijs te voorkomen.

 • no-profile-image

  Jan Vos

  Naar aanleiding van je artikel over quotum discussie het volgende: Ik denk dat Veerman terecht reageert. Laat er vanuit de sector een reactie komen waar het op aan moet. Als je als ondernemer beslissingen op de lange termijn moet nemen (o.a. quotum aankoop) is het beter om ruim van te voren te weten 'waar de doelpalen staan'. Niets is lastiger dan veranderende wetten. Getuige hiervan is het nieuwe mestbeleid waar we op dit moment weer mee te maken hebben. Voorafgaand aan een beslissing moet er misschien wel een referendum komen waarbij alléén producerende en melkleverende veehouders aan deel kunnen nemen in de leeftijd tot 50 jaar. Daar ligt immers de toekomst. Iemand die ouder is heeft waarschijnlijk andere (ik zeg niet minder belangrijke) belangen. Deze belangen stroken mijns inziens niet met de belangen van de jonge boer, die liever zijn geleende geld in andere dingen steekt dan melkquotum. We hebben nu de blik naar 2015 in een Nederland waarbij steeds meer EU-regels en -wetten (lees WTO) gaan gelden. Persoonlijk zet ik dan liever het roer vroegtijdig om. Er zijn op dit moment genoeg regels en wetten gaande om wildgroei in de melkveesector tegen te gaan. Maar, nogmaals: laat de sector zelf zeggen waar het op aan moet.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.