245 x bekeken

Veerman waarschuwt LTO terecht

Henk Dokter
Het nieuwe organisatiemodel versnippert de belangenbehartiging over drie gewestelijke clubs, en dat is nu net wat we niet moeten hebben. De belangenbehartiging is nu zó sterk aan erosie onderhevig, dat de minister van Landbouw meent daarover zijn mening te moeten geven.

Ik vind dat al heel wat, want het ligt natuurlijk niet op de weg van een minister om zich te bemoeien met de inrichting van private organisaties. Kennelijk ziet hij ook met lede ogen aan dat bestuurders al een hele zomer lang met elkaar in de weer zijn, en met organisatiemodellen, en dat de glastuinders LTO de rug toekeren, terwijl de wereld gewoon doordraait. Daarom gebruikte hij zijn afscheidstoespraak voor vertrekkend LTO-voorzitter Gerard Doornbos jl. dinsdag om een krachtige waarschuwing af te geven.
In bedekte termen, maar zeer duidelijk voor de goede verstaander, nam hij afstand van het ZLTO-dictaat dat vakgroepen en sectoren gewestelijk en niet landelijk worden aangestuurd. "Boeren en tuinders zijn schakels in een keten, en het ketenverband is dominant. Die ketens zijn de drijvende kracht voor de belangenbehartiging." Duidelijke taal. En die ketens opereren ver over de gewesten heen, dat weten we allemaal, zelfs over de landsgrenzen. Daar past slechts een benadering bij die álle boeren en tuinders in Nederland omvat, en niet de benadering vanuit Tilburg, Roermond en Deventer. Ik dacht zelf dat we dat provincialisme al lang achter ons hadden, maar ook topbestuurders missen soms het vermogen om de grote verbanden te zien.

Minister Veerman sprak over 'verwarring in de belangenbehartiging' en noemde die ongewenst. Ook van Kamerleden hoor ik over de kwestie-LTO alleen maar opmerkingen die duiden op groot onbegrip. Van LTO-bestuurders hoor ik dat het nog 'een maandje' duurt voor alles duidelijk en op orde is. Misschien duurt het ook langer, fluisteren ze er achteraan. Ik vrees dat ze door de politiek nu al niet meer serieus worden genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.