285 x bekeken 5 reacties

Naar bij-effect van Veermans slordigheidjes

Henk Dokter
Niemand dacht natuurlijk echt dat een man als Veerman er op uit was om zijn eigen bedrijven op een of andere manier te bevoordelen. Als dat al zou kunnen, wat ik niet geloof.

Iets anders is of hij in de ogen van het publiek helemaal is ‘gezuiverd’. Hij staat nu toch te boek als de boer-minister wiens bedrijven grote bedragen aan EU-toeslagen ontvangen, dus zou hij er belang bij hebben dat die premies op peil blijven. Dat kan belastend zijn voor de komende discussies over het EU-budget. Dat Veerman als minister juist actief heeft meegewerkt aan stelselmatige verlaging van die premies is het publiek uiteraard ontgaan. Het vervelende is dat naast Veerman die premies ook weer in opspraak komen. In het Kamerdebat gisteren oordeelde het Kamerlid Nawijn onbezonnen dat Veerman die subsidies eigenlijk helemaal niet zou moeten aanvaarden, en dat die naar de kleine boertjes toe moeten. Weet Nawijn veel. Het is moeilijk uit te leggen dat de inkomenspremies niets meer zijn dan rechtmatige compensaties (en ook nog maar gedeeltelijk!) voor de verlaging van de interventieprijzen voor de producten. Nu volgend jaar de premies ook nog worden ontkoppeld van de werkelijke productie, wordt de rechtvaardiging voor die premies een nóg moeilijker verhaal. Dat vind ik een jammerlijk bijeffect van Veermans slordigheidjes.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wilma Bus-Raijmakers

  Deze vervelende bijkomstigheid had ik ook al geconstateerd. Echter het is aan de media en de organisaties om goed uit te leggen waar het om gaat. Dat het landbouwbeleid al diverse keren is omgebogen en zo het stelsel van subsidies is ontstaan en in 2006 de toeslagrechten, echter tot 2012 gegarandeerd. Het stoort mij vreselijk en de minister zou dat naar behoren dienen uit te leggen (zijn positie is op dit moment gered maar het imago van de sector heeft een deuk opgelopen. Het is dus niet alleen vervelend voor zijn naaste omgeving.) dat er met een vinger naar de agrariers wordt gewezen als zouden zij van de gemeenschap profiteren wat niet op waarheid berust. De media gaan aan de loop met het woord "subsidie". De burger krijgt op deze wijze geen objectieve informatie. Mogelijk is het een idee om een uitzending van Nova te wijden aan het landboubeleid en daarin goede uitleg te geven, echter niet met een gekleurde ondertoon dat er maar met subsidies wordt gesmeten. U weet heel goed dat de agrarische sector de afgelopen jaren heel veel over zich heen heeft gekregen en het eind is nog niet in zicht.

 • no-profile-image

  Joh. Hoek

  Juist nu er een bekwame minister van landbouw is, moet er zo nodig zeer ongenuanceerd gereageerd worden, door voornamelijk linkse partijen. Juist iemand als Veerman, (die overigens een uitstekende premier zou zijn), al is hij niet van mijn partij, moet toch voeling hebben met de sector, dus betrokkenheid hebben. Ook nu blijkt weer dat de agrobusines een schreeuwende behoefte heeft aan een eigen profesionele p.r , dan had Nawijn zulke domme opmerkingen niet gemaakt. Tenslotte als een ondernemer een (foutje maakt bij Minas, meitelling enz, zal hij onmiddelijk worden afgestrafd door ons hoog geprezen ambtenarencorps, nu hoeft Veerman voor mij niet te worden afgestraft, maar dit kan blijkbaar wel, zonder enige sanctie.

 • no-profile-image

  T van Hasselt

  Er zijn de afgelopen 15 jaren partijen en politici geweest die vonden dat de landbouw voor een (wereldmarkt)moest produceren in de gehele E.U. Zij hebben het voorzichtige opstapje (het huidige systeem van inkomens subsidie in plaats van product subsidie) gekozen als het meest geleidelijke (minst pijnlijke voor alle betrokkene). Je zou zeggen het beste wat er te uit te halen en verdedigbaar is. Dit huidige systeem is voor de EU een systeem van hoog rendement. Voor afzonderlijke lidstaten is het anders (de een betaalt bij en de ander krijgt geld toe) Voor de individuele boer is het tegen wereldmarktprijs +inkomenstoeslag proberen de concurentieslag in de wereld voor te kunnen blijven. (we proberen het) Voor de Nederlandse burger is het huidige bovenomschreven systeem met bijbetaling van Zalm van de laatste jaren nog steeds goedkoop en betaalbaar; wanneer deze betalingen niet meer gedaan hoeven te worden (en deze door de Nederlandsche boeren en tuinders opgehoest moeten worden) zullen wij versneld de concurentieslag met coolege waar ook ter wereld verliezen.

 • no-profile-image

  Ir.H. Adriansens

  Zelfs voor Henk Dokter is de Europese kompensatieregeling niet duidelijk, en hij noemt zich specialist. De burger begrijpt er zeker niets van en met hen Dhr. Nawijn. Indien we niet dringend uitgebreide informatie brengen over dit moeilijk gegeven, dan kunnen de boeren vanaf 2009 fluiten naar kompensaties.Ik wed dat zelfs 50% van de boeren niet meer weten waarom en waarvoor de ontkoppelde toeslagrechten moeten dienen, en hoe ze tot stand gekomen zijn.

 • no-profile-image

  Ad v. Gils

  juist nu is het voor de landbouw, het ideale moment om duidelijk, de kostprijs van bepaalde producten waarvan de verkoopprijs door, de E.U. spraken vast ligt, naar voren te brengen. Bijvoorbeeld 2 kolommen naast elkaar , bijvoorbeeld tarwe 20 j geleden en nu prachtprijs-kosten kg x EU-vast gestelde prijs. totaal zonder EU-bijdrage EU-bijdrage totaal ontvangsten. Dit moet een zakelijke prachtische ondernemer op kunnen stellen. Begrijpelijk voor ieder. Wie doet dit even?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.