280 x bekeken

Kans 2 voor spoor 2

Henk Dokter
Kijk eens aan: de Eerste Kamer wil de projecten van de Commissie Welschen nog een tweede kans geven. De alternatieven voor verantwoorde en gecontroleerde mestafzet zónder het kostbare bemonsteren en analyseren van deze commissie komen terug in beeld.

Spoor 2, zoals die alternatieve trajecten worden genoemd, gaat misschien toch nog rijden. In de schriftelijke vragen die de landbouwcommissie van de Eerste Kamer daarover heeft opgesteld, maken duidelijk dat Veerman daar nog niet vanaf is. Veerman koerst volledig op spoor 1: alles bemonsteren en analyseren. Mochten toch zich nog alternatieven ontwikkelen die dat minder nodig maken, dan zal altijd nog tenminste 20 % van de vrachten bemonsterd moeten worden.

De Eerste Kamer vraagt zich toch af of dit nou allemaal wel zo gelukkig is. In vragen die zijn bedacht door PvdA-senator prof. Rudy Rabbinge, maar zijn overgenomen door de gehele landbouwcommissie, klinkt twijfel door over de ‘veiligheid’ van spoor 1. Veerman moet nu de vraag beantwoorden of het werkelijk garanties biedt voor uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De minister zegt dat nu wel steeds, maar de Eerste Kamer heeft hij nog niet overtuigd.

De reden om daar vragen over te stellen, zijn ook typerend voor de Eerste Kamer. Die kijkt vooral naar de kwaliteit en de handhaafbaarheid van wetgeving. Rabbinge stelt die vragen ook niet omdat hij boeren graag op het goedkopere spoor 2 wil helpen. Hij vindt dat de overheid met zijn keuze voor bemonsteren en analyseren ook de hele controle daarop naar zich toehaalt. Als de voorschriften straks worden ontdoken, is de overheid zelf als eerste verantwoordelijk voor de naleving en de opsporing.

Rabbinge is bang dat de overheid straks grote moeite heeft met de bewijsvoering en overtreders dus voor de rechter vrijuit gaan. Je kan dan maar beter mestafzetsystemen met zelfcontrole door het bedrijfsleven opzetten. Dan ben je in ieder geval verzekerd van meer draagvlak en minder geneigdheid tot overtredingen, is de redenering.

Veerman moet nu eerst schriftelijk reageren. Hij zal goed moeten uitleggen waarom de alternatieven van Welschen bij hem geen kansen krijgen. Het zal voor de Senaat bij het in september geagendeerde debat nog moeilijk zijn de minister tot andere gedachten te brengen. Die heeft immers de mestdistributeurs al beloofd dat voor de komende 4 jaar het motto is wegen en bemonsteren. Zij moeten de gelegenheid krijgen de investeringen in apparatuur terug te verdienen. Het aardige is dat de Senaat met zulke voortijdige beloften niets te maken heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.