188 x bekeken

Zenuwen over nitraat

Henk Dokter
Ministers doen dat vaak, uit politieke beleefdheid. Maar zijn opmerking sloeg op het laatste nieuws van de overkant van het Binnenhof, uit de Eerste Kamer. Die had besloten voor het zomerreces geen besluiten meer te nemen over de wetsvoorstellen.

,,Jammer’’, vond Veerman het wel. Maar als de Eerste Kamer de wetsvoorstellen direct na de zomervakantie, in september, in behandeling neemt, dan kan alles nog klaar zijn voor invoering 1 januari volgend jaar.

Ik vond het nogal een lauwe reactie van Veerman. Immers hadden hij en zijn staatssecretaris niet per brief en mondeling de beide Kamers haast 'gesommeerd' de wetten voor de zomer in behandeling te nemen en goed te keuren? Daar zou veel van afhangen. En nu is het allemaal niet zo urgent meer. Een beetje raar, vind ik. Zijn er straks nog meer dingen die er achteraf niet zo veel toe doen, maar die ons nu als urgent en dwingend worden gepresenteerd? Dat behandeling door de Eerste Kamer niet zo verschrikkelijk spoedeisend is, valt te verklaren door het veel grotere belang van een ander instituut: het Europees Nitraatcomité. Dat geeft eind deze maand, de 27e, naar verwachting een oordeel over de Nederlandse derogatie. De instemming van experts uit de lidstaten zit niet in de knip. Veerman vertelde me gisteren dat bij wijze van spreken nog iedere dag aanvullende vragen moeten worden beantwoord. Ik maak er uit op dat enkele grote landen nog niet overtuigd zijn. Daarnaast kent de besluitvorming in het Nitraatcomité een griezelige procedure. De commissie moet met tweederde meerderheid een positief advies geven. Het risico daarvan is dat ook een onthouding of de toevallige absentie van een lid geldt als een stem tegen. De nitraatzenuwen spelen nog even op.

Of registreer je om te kunnen reageren.