235 x bekeken

Milieubalans in onbalans

Henk Dokter
In de vanochtend gepresenteerde Milieubalans 2005 staat op pagina 66 dat er redenen zijn om aan te nemen dat Nederland de nitraatnormen in 2009 niet zal halen.

De belangrijkste verklaring is de omslag van Minas-maatregelen naar het nieuwe mestbeleid, plus dat 2003 een ongunstig oogstjaar was.
Een pijnlijke vaststelling. Immers het kabinet heeft met Brussel afgesproken dat we in 2009 overal in Nederland, ook op de droge zandgronden, voldoen aan de eis van maximaal 50 mg/l in grondwater. Het is een belangrijke afspraak. Nederland is nog met de Europese Commissie in overleg over ontheffing (derogatie) van de EU-standdaardnorm voor stikstofgift. Dat verzoek is onderbouwd met uitgebreide wetenschappelijke verhandelingen die aannemelijk maken dat Nederland aan die norm van 50 mg voldoet, ook bij een hogere mestgift. Volgende maand moet duidelijk worden of het EU-Nitraatcomité dat een bevredigend verhaal vindt en over het Nederlandse verzoek een positief advies uitbrengt aan de EU-milieucommissaris.

En dan zaait het Natuur- en Milieuplanbureau zomaar twijfel. Staatssecretaris Van Geel van Milieu, die zich in Brussel het vuur uit de sloffen loopt om de derogatie veilig te stellen, was dan ook pijnlijk getroffen door bladzijde 66 van de milieubalans, toen ik hem daarop attendeerde. Hij wist er weinig anders tegenin te brengen dan dat hij er nog steeds van uitgaat dat Nederland de norm wél haalt.

Ik beweer niet dat het MNP feiten moet verdoezelen, als ze slecht uitkomen. Maar de experts van dit milieubureau zijn de eersten om te benadrukken dat de hoogte van nitraatgehalten helemaal afhangen van het grondwaterpeil waar je meet. In dezelfde milieubalans staat dan ook een pagina verderop dat je bij meten op grotere toetsdiepte de doelstellingen weer wel haalt.

Dat lijkt evenwichtig, maar de balans is juist zoek. Over meetdiepten bestaat tussen wetenschappers al veel te lang onenigheid. Meet je diep zit je goed, meet je oppervlakkig zit je fout. Waren er eerder afspraken gemaakt over de meetdiepen, dan had de Milieubalans nu al die verwarring niet hoeven zaaien over wel of niet gehaalde doelstellingen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.