484 x bekeken

Lastig debat over korting rechten

Henk Dokter
Meestal neemt dat meer tijd. De snelle reactie bevestigt dat de minister geen tijd heeft te verliezen om de mestwetgeving en de wet ter vereenvoudiging van mest- en dierrechten nog voor de zomer door het Parlement te krijgen.

Aan het mondeling debat in de grote zaal met de blauwe stoeltjes gaat zoals gebruikelijk een schriftelijke gedachtewisseling vooraf. Eerst als die bevredigend is verlopen kan het debat echt loos. In zijn eigenbelang draalt de minister niet met het opleveren van zijn aandeel. De snelheid bespoedigt het debat, maar de inhoud niet. In die schriftelijke gedachtewisseling hoeft de minister het achterste van zijn tong niet te laten zien –er moet per slot nog wat te bedebatteren overblijven- maar op geen enkel punt komt hij de geuite bezwaren en wensen van Kamerfracties tegemoet.

Het politiek gevoeligste punt is Veermans voornemen zo nodig nog een vergoedingsloze korting op varkens- en pluimveerechten door te voeren als het mestoverschot toch weer toeneemt. Meerdere fracties, maar opvallend genoeg ook zijn ,,eigen’’ CDA, blokkeren een korting zonder vergoeding. Het doet hen teveel denken aan de Varkenswet en de korting van 25% van Van Aartsen. Daar was het CDA principieel tegen. Veerman beargumenteert dat zijn korting een andere is dan die van Van Aartsen. Dat was een generieke korting. Veermans korting treft individuele bedrijven die hun mestafzet niet goed hebben geregeld. Bovendien zegt hij –nu voor het eerst voor zover ik kan nagaan- dat bedrijven de opgelegde korting bij de rechter kunnen betwisten. Bij de generieke korting kon dat niet.

Ik denk niet dat Veermans argumentatie overtuigt. Het blijft onduidelijk welke bedrijven nu precies door een korting kunnen worden getroffen, en onder welke omstandigheden. Kortweg: duidelijke criteria ontbreken, rechtsonzekerheid ligt op de loer. Maar het belangrijkste is dat hij heen draait om het principiële punt dat het afpakken van rechten zonder vergoeding in een rechtsstaat geen pas geeft. Het wordt een lastig debat.

Of registreer je om te kunnen reageren.