194 x bekeken 3 reacties

Hijs de stormbal

Henk Dokter
Dat is mij wel duidelijk geworden uit het Kamerdebat over de EU-top. Een grote meerderheid van VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks zou willen dat het kabinet er zich voor inzet dat de Europese Commissie in 2008/9 met drastische hervormingsvoorstellen komt.

CDA, SGP en ChristenUnie respecteren de tot 2014 geldende afspraken over het EU-landbouwbudget.
Balkenende, die zich over dit onderwerp doorgaans hult in wollige woorden omdat hij én de VVD-ministers en Veerman te vriend moet houden, schonk dit keer klare wijn. Hij en zijn kabinet spelen voluit in op de herziening van de EU-begroting die er in 2008/9 moet komen. Deze zgn. review-clause is een onderschat element in het Blair-akkoord, maar kan voor de landbouw zeer venijnig uitpakken.

Balkenende zei in het Kamerdebat dat hij verwacht dat de Europese Commissie straks met grondige hervormingsvoorstellen komt. Hij verwacht dat niet alleen, hij wénst dat ook. Zijn kabinet wacht ook niet lijdzaam op die Commissievoorstellen, maar jaagt die al in een vroeg stadium aan. De premier zal zijn internationale netwerk daarvoor benutten. Het lostrekken van bestaande afspraken over het landbouwgeld is nu al begonnen.

Belangrijk is dat Balkenende verklaart dat hervormingen in de lopende meerjarenbegroting kunnen worden doorgevoerd, mits alle lidstaten het daarmee eens zijn. Dat is niet wat Veerman wil. Die vindt: de afspraken over het uitgavenplafond lopen tot 2014 en afspraak is afspraak. Binnen het kabinet zal de discussie over eerdere hervormingen hoog oplaaien. En de landbouw kan maar beter de stormbal hijsen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jacob Visser

  Henk Dokter wil volgens zijn weblog dat de landbouworganisaties alvast de "stormbal" gaan hijsen omdat de landbouwsubsidies in gevaar komen. Ik vind dat de landbouworganisaties zich beter met INNOVATIES op de toekomst kunnen voorbereiden dan zich afhankelijk maken van overheidsubsidies! Houd eens op met dat gejammer en leer als sector voor jezelf te zorgen!

 • no-profile-image

  P.J. Hoogland

  Hebben de huidige politici nog steeds niet in de gaten dat landbouw-subsidies onontbeerlijk zijn voor de westerse landbouweconomie van tegenwoordig? Meer en meer wordt de landbouwpolitiek veel te oppervlakkig en op veel te smalle basis door hen benaderd. Uitgangspunt daarbij is dat akkerbouwers, veehouders en tuinders hun inkomen maar moeten halen uit de handel met de consument. Redelijk argument op het eerste gezicht. En dat zou misschien best wel toegepast kunnen worden bij de tuinders. Het inkomen van tuinders is dan ook voor ca. 95% afhankelijk van de handel met de consument, dat wel. Maar bij akkerbouwers en veehouders is het een heel ander verhaal. Bij hen is het inkomen ook sterk afhankelijk van de handel tussen akkerbouwers - akkerbouwers, akkerbouwers - veehouders en veehouders - veehouders. Kortweg gezegd de handel tussen boeren onderling. In Nederland kun je berekenen dat het inkomen van een akkerbouwer voor ca. 60% tot soms wel 90% afhankelijk is van de handel met andere boeren en voor ca. 40% tot soms slechts 10% afhankelijk van de handel met de consument. Bij veehouders is het inkomen voor ca 50% afhankelijk van de handel met andere boeren en de andere 50% is dan afhankelijk van de handel met de consument.

 • no-profile-image

  G. Sandee

  We staan zo weer in Den Haag of Brussel, want op deze manier kan geen enkele boer in de EU nog een boterham verdienen. Als ze van de subsidie af willen ok, maar dan ook van alle andere vormen van subsidie: huursubsidie, zorgtoeslag, alles waar subsidie aan verleend wordt stop zetten dan is de hele economie failiet. Gratis drugsverstrekking enz. enz. enz., dan kunnen alle ambtenaren die zich met landbouw bemoeien ook weg want die bedenken alleen maar nieuwe regels om zelf aan het werk te blijven. Maar er komen wel weer verkiezingen en dan zal Balkenende veel stemmen missen bij het CDA. Vooral onder de boeren zal er niet meer op hun worden gestemd. Waarom zitten ze eigenlijk nog in Den Haag, alles wordt toch in Brussel geregeld? Wij moesten ook de mogelijkheid hebben om de kosten door te berekenen in de productprijs en dat niet te laten bepalen in Brussel door een leger ambtenaren die er totaal geen verstand van hebben. Alles is duurder geworden: kunstmest, diesel, verzekeringen gewasbeschermingsmiddelen, gemeentelijke belastingen enz. enz. enz., dan mogen wij er toch ook wel eens wat bij i.p.v eraf.

Of registreer je om te kunnen reageren.