Agenda

Opening Dairy Campus ‘Dairy is the future’

t/m 28-05-2016 - Melkvee innovatiecentrum Dairy Campus, Boksumerdyk 11 9084 AA Leeuwarden
1006 Rundveehouderij

Details evenement

26 - 28 mei 2016
10:00 uur
Melkvee innovatiecentrum Dairy Campus, Boksumerdyk 11 9084 AA Leeuwarden
Wageningen UR
info@dairycampus.nl
058 - 216 7592
Officiële opening de nieuwbouw Dairy Campus, melkveeproefbedrijf van Wageningen UR is donderdagochtend 26 mei. Op diezelfde dag en op vrijdag en zaterdag is er een bedrijvenmarkt van bedrijven betrokken bij de nieuwbouw, en een netwerk- en relatiedag en kennissessies door onderzoekers en docenten voor ondernemers en melkveehouders. Op zaterdag is er extra aandacht voor burgers met veel doe-activiteiten

Dairy Campus heeft vier nieuwe melkveestallen waarvan twee vrijloopstallen. Een stal speciaal voor veevoedingsonderzoek, een stal voor milieu- en welzijnsonderzoek, een transitiestal voor koeien in de afkalfperiode en er is een speciale 'innovatiestal'. De 550 koeien worden gemolken in een 40 stands buitenmelker draaimelkstal.

Het nieuwe ontvangstgebouw heeft flexwerkplekken voor studenten, docenten en onderzoekers van Wageningen UR, Van Hall Larenstein, Nordwin college en het Dutch Training Centre.

Dairy Campus is geen gewone boerderij, maar een inspirerende plek voor iedereen die werkzaam is in de zuivelsector of die gebruik wil maken van de kennis en faciliteiten op Dairy Campus voor onderzoek en innovatie.

Actuele informatie over de open dagen via de website