Agenda

Regiotap Meer melk per kg fosfaat

Gemeenschapscentrum De Klink, Koudum
284 Rundveehouderij

Details evenement

11 februari 2016
19:45 uur
Gemeenschapscentrum De Klink, Koudum
ForFarmers
info@forfarmers.nl
Dit jaar organiseren uw ForFarmers-dealers Gebroeders van der Wal, Firma K. Politiek en De Jong Fourage twee Regiotaps. Dit zijn informele avonden waar kennisuitwisseling met melkveehouders en specialisten uit de regio centraal staat.
Het thema is ‘Meer melk per kg fosfaat’.

Hoe kunt u uw voerwinst optimaliseren binnen de nieuwe kaders van de mestwetgeving?
Wim Hessels, Technisch specialist bij ForFarmers zal dit toelichten. In het kader hiervan komen ook de KringloopWijzer en Melk€fficiënt aan bod. In de tweede presentatie van de avond vertelt melkveehouder Tjitte de Jong uit Wommels over zijn ervaringen met de KringloopWijzer. Wat heeft het hem opgeleverd en waar moet je op letten?

Interesse?
Meld u nu aan voor één van de informatieve (en gezellige) avonden bij uw specialist of dealer, bij voorkeur via de mail:
• Fa. Politiek: 0517-469131, politiek.lollum@forfarmers.eu
• Gebr. van der Wal: 0514-521335, gebr.vanderwal@forfarmers.eu
• De Jong Fourage: 0515-579150, dejongfourage@forfarmers.eu

Graag tot ziens op de regiotap!