Agenda

Aandacht voor Organische stof loont

Proefboerderij Kooijenburg,, Marwijksoord 4, Marwijksoord
178 Akkerbouw

Details evenement

02 februari 2016
13:30 uur
Proefboerderij Kooijenburg,, Marwijksoord 4, Marwijksoord
Wageningen UR en Agrifirm
John.verhoeven@wur.nl
gratis
Het demonstratieproject 'Grondig Boeren met Maïs' is gestart voor een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving.
Dinsdagmiddag 2 februari is er een themamiddag met als onderwerp: Aandacht voor organische stof loont.

De themamiddag is voor boeren, loonwerkers en adviseurs.

Uit de systeem demo bleek dat het teeltsysteem met aandacht voor organische stof met een zeer vroeg ras (LG 30209) op 30 september hetzelfde opbracht als het vroege ras (LG30223) op 13 oktober uit het standaard systeem.

Programma vanaf 13.30

> Welkom en korte introductie
> Resultaten maïsteeltsystemen 2012 – 2015
> Resultaten Detaildemo’s/-proeven: rassen, grasonderzaai en onkruidbestrijding, grasonderzaai/ras/oogstmoment
> Resultaten Satellietbedrijven
> Interactieve discussie rond ervaringen en uitdagingen
> Bezoek groenbemesters in het veld

Opgave voor deelname aan de themamiddag via deze link:
www.agrifirm.com/agrifirm-feed/melkvee/thema/maisteelt/grondigboerenmetmais/agenda