Agenda

Symposium: Samen sterk voor minder antibiotica en meer natuurlijke veehouderij

Provinciehuis Zwolle, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
475 Rundveehouderij

Details evenement

14 november 2016
10:00 uur
Provinciehuis Zwolle, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
Platform Natuurlijke Veehouderij
gratis
De Provincie Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een symposium op maandag 14 november in het provinciehuis te Zwolle.

De veehouderij in Nederland is op zoek naar nieuwe wegen: dagelijks vullen berichten hierover de kranten en andere media. Dit symposium wil bijdragen aan de benodigde omslag naar Natuurlijke Veehouderij (met focus op het stimuleren van natuurlijke weerstand), te beginnen met de melkveehouderij.

Doel van deze dag voor beleidsmakers, veehouders, onderzoekers, dierenartsen, melkverwerkers, voerproducenten en andere ondernemers is: inspireren tot kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van meer natuurlijke veehouderij. Aan de hand van de activiteiten van de afgelopen jaren wordt een opmaat gegeven voor vervolg middels een vierjarig uitvoeringsprogramma met de provincie Overijssel.