Agenda

WPSA-studiedag + Romijn lezing

Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (Z-H)
388 Pluimveehouderij

Details evenement

13 oktober 2016
11:00 uur
Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (Z-H)
WPSA
secretariaat@WPSA.nl
(055) 207 00 40 / (06) 37 43 10 40

WPSA-studiedag + Romijn lezing in Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag (Z-H).

Aanvang 11.00 uur, ontvangst vanaf 10.30 uur.

Sprekers: Henri Kool (directeur Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Directoraat-Generaal Agro en Natuur, Ministerie van EZ) over ‘Pluimveeproductie in Nederland: ambities en uitdagingen voor de toekomst’ en Paul Cornelissen (Pluimveedierenarts, werkzaam bij en mede-eigenaar van Pluimveepraktijk Noord & Oost, voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee van de KNMvD) over ‘Pluimveegeneeskunde, ontwikkelingen naar de toekomst’.
Lunch (van 12.00 tot 12.30 uur).
Daarna wordt het rapport gepresenteerd dat Berenschot heeft opgesteld in opdracht van DPC over de toegevoegde waarde van de pluimveesector.
Vervolgens Romijn Lezing ‘Lijdt de kip?’, vanaf 14.30 uur.
Opening en introductie door Simon Rozendaal (wetenschapsjournalist van Elsevier): ‘Alles wordt beter’ met nadruk op ontwikkelingen in de veehouderij. Sprekers: Dirk Jan Verdonk (Hoofd Programma’s van World Animal Protection Nederland en voorzitter van de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van vijftien dierenbeschermingsorganisaties) over ‘Naar een kipwaardig bestaan voor elke kip’, Hetty van Beers (Directeur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit) over ‘Kijken vanuit kansen, antibiotica aanpak: maatwerk’, Simon Lague (Business Development Manager bij Fancom BV, Precision Farming) over ‘Elke kip telt’ en Sible Westendorp (Internationaal pluimveedierenarts) over ‘Kipsignalen/Kipgeluiden. Wat vertelt de kip ons?’.
Aansluitend tot 17.00 uur paneldiscussie en afsluiting. Daarna tot 18.00 uur napraten onder het genot van een drankje.
Voor deelname aan deze dag of gedeelten ervan, dient men zich aan te melden vóór 6 oktober bij het secretariaat van de WPSA Nederland: secretariaat@wpsa.nl. Aanmelden voor de WPSA-studiedag en/of het aanbieden van DPC/Berenschot-rapport en/of de Romijn Lezing o.v.v. wel/geen gebruik maken van de lunch (kosten €20; vóór 6 oktober overmaken naar rekening nummer: NL81 RABO 0393 3490 20 t.n.v. WPSA Nederland). Informatie: www.wpsa.nl of Ria van der Hulst-van Arkel, secretaris/penningmeester WPSA Nederland, tel. (055) 207 00 40, tel. mobiel (06) 37 43 10 40, e-mail: secretariaat@WPSA.nl.