Agenda

De bodem onder de melkveehouderij

Café Restaurant ’t Maoske, De Moer
267 Rundveehouderij

Details evenement

24 september 2015
09:30 uur
Café Restaurant ’t Maoske, De Moer
NVWV
hein.korevaar@wur.nl
0 317 48 08 63
€20,- voor leden en €35,- voor niet leden
De bodemkwaliteit is één van de hoekstenen van elk landbouwsysteem. Dat geldt ook voor de melkveehouderij waarin teelt van gras en maïs voor de ruwvoervoorziening van het vee van cruciaal belang is voor de rentabiliteit en de duurzaamheid van het bedrijf. De kwaliteit en de vitaliteit van de bodem wordt in belangrijke mate beïnvloed door de organische stof in de bodem. De verschillen in organische stofgehalte tussen grasland en bouwland/maïsland zijn groot, waarbij dit gehalte op veel maïspercelen steeds verder daalt. Dat uit zich onder ander in grote verschillen in het bodemecosysteem tussen een graslandbodem en een bouwland/maïslandbodem. Anderen factoren die van invloed zijn op de bodemkwaliteit zijn verdichting door zware machines, verzuring en waterhuishouding. Veel melkveebedrijven hebben afgelopen jaren weinig aandacht aan de bodemkwaliteit besteed en merken nu dat deze steeds vaker een knelpunt is geworden.