Agenda

Biologische Velddag

Prof Broekemahoeve, Elandweg 84 in Lelystad
455 Boerderij Academy, Rundveehouderij, Akkerbouw, Mechanisatie

Details evenement

24 juni 2015
14:00 uur
Prof Broekemahoeve, Elandweg 84 in Lelystad
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm, Centrum Biologische Landbouw en DLV organiseren de Biologische Velddag in 2015 in nauwe samenwerking met de sector.
06- 215 81328
gratis toegang voor bezoekers
Resultaten en ervaringen uit onderzoek en praktijk worden in het veld gedeeld. Proefvelden, demonstraties, veldpresentaties en workshops zijn het decor. Speciaal voor (melk)veehouders is een symposium over de bodem, ruwvoerteelt en benutting. De dag zal eindigen met een gezellig samenkomen, een inspirerend verhaal en een warme maaltijd. 

Nieuw dit jaar is dat er een inspirerend verhaal is met aansluitend een gezamenlijke warme maaltijd. Een verhaal van Hortinova, Martin van de Water over ‘Bemesting vanuit breed mineralen perspectief’ en aansluitend door Bart Timmermans (WUR-LBI) de ‘Landbouwkundige betekenis van telen bij lage fosfaat input’. Verrassend en nieuwe resultaten zijn aanleiding voor deze keuze.

Demo en proefvelden op de Broekemahoeve in 2015 zijn diverse grasklaver mengsels, winterhaver en spelt, zomertarwe, quinoa, phytophthora vrije aardappel rassen, soja en groenbemesters. Een demo beheersmethode wortelvlieg van aardpeer en knolselderij, weerbare systemen als strokenteelt, vaste rijpaden en alternatieve systemen van grondbewerking en proeven van diverse bodemverbeteraars zijn aanwezig. Daarnaast tal van mechanisatie demonstratie en presentaties onder andere div intrarijweeders, vierkantverbandszaaier, rupsvoertuig van BV ERF, volvelds brander en AVR ecoridger als een Drone.