Agenda

Kennis- en Netwerkmiddag Melkveewet

Melkveebedrijf 'De Zevenmorgen' - Voskuilerweg 28, Woudenberg, Woudenberg
381 Rundveehouderij

Details evenement

29 mei 2015
13:00 uur
Melkveebedrijf 'De Zevenmorgen' - Voskuilerweg 28, Woudenberg, Woudenberg
Federatie Particulier Grondbezit
fpg@grondbezit.nl
0318-578550
17,50
De Federatie Particulier Grondbezit organiseert op vrijdag 29 mei een kennis- en netwerkmiddag voor agrariërs, met als inhoudelijk thema: 'De Melkveewet: grenzen aan uw groei?'

Tijdens deze middag zal er informatie en advies worden gegeven over de betekenis van de afschaffing van de melkquota en de gevolgen van de nieuwe Melkveewet. Melkveehouders staan momenteel immers voor grote veranderingen! Uitdrukkelijk zal tijdens de bijeenkomst ook het belang van een duurzaam bodembeheer in de melkveehouderij worden belicht aangezien goed bodembeheer bijdraagt aan een solide bedrijfsrendement. Klik op deze link (of zie de bijlage) voor meer informatie en het programma.

De bijeenkomst vindt plaats op melkveebedrijf ‘De Zevenmorgen’ te Woudenberg. Er zal ruim de tijd zijn om ervaringen uit te wisselen en om contacten te leggen, onder het genot van een hapje en drankje. Ook staat een bezichtiging van het bedrijf onder leiding van agrarisch ondernemer Jan de Greef op het programma.

De kosten (inclusief broodjeslunch) zijn € 17,50 p.p.; voor aanvang te betalen op IBAN rekeningnummer: NL71 ABNA 0470 325 801, ten name van de Federatie Particulier Grondbezit, onder vermelding van 'Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw' en de naam (of namen) van de deelnemer(s).

U kunt zich vanaf nu via www.grondbezit.nl aanmelden (via de agenda) Na ontvangst van uw aanmelding én betaling ontvangt u van ons een digitale bevestiging. Graag tot 29 mei!