Agenda

Informatiebijeenkomst Verordening Ruimte, BZV en PAS: Waar liggen kansen voor uw bedrijf?

Veghel
234 Rundveehouderij, Varkenshouderij, Pluimveehouderij

Details evenement

22 mei 2014
20:00 uur
Veghel
Agrifirm Exlan
mail@exlan.nl
088-4882929

Verordening Ruimte, BZV en PAS: Waar liggen kansen voor uw bedrijf?

In maart 2014 is de wijziging van de Verordening Ruimte en bijbehorende Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) voor de provincie Noord-Brabant in werking getreden. De Verordening Ruimte en de BZV stellen nadere eisen aan de uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren binnen de vigerende bebouwingsmogelijkheden en koppelt verduurzaming van veehouderijen aan meer ontwikkelingsruimte.

Bij een aanvraag om omgevingsvergunning dient rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden zoals uitgewerkt in voornoemde regelgeving. Op 14 november 2013 heeft een groot aantal ondernemers onze eerdere informatiebijeenkomst over de wijzigingen Verordening Ruimte en de BZV bijgewoond. Inmiddels zijn de Verordening Ruimte en de BZV in werking getreden en willen wij u graag informeren over alle criteria en mogelijkheden.

Daarnaast zijn er landelijk ontwikkelingen op gebied van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De kaders worden steeds duidelijker en daarmee de kansen voor ondernemers actief in de veehouderijsector. Ondanks dat nog niet alles exact is ingevuld, informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Tevens informeren wij u over gang van zaken met betrekking tot de aanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet die in Noord-Brabant afgelopen periode zijn ingediend en te ondernemen (juridische) acties bij knelpunten.

Informatiebijeenkomst

Waar liggen kansen voor uw bedrijf? Om hier een antwoord op te geven organiseert Agrifirm Exlan een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Noord-Brabant.

Datum             22 mei 2014

Tijd                   20:00 - 22:00 uur (ontvangst vanaf 19:45 uur)

Locatie           Agrifirm Exlan, Poort van Veghel 4949 te Veghel

U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Aansluitend bieden wij u de mogelijkheid met één van onze adviseurs van gedachten te wisselen wat de wijzigingen voor uw bedrijf mogelijk betekenen.

Interesse?

Meldt u dan aan voor deze bijeenkomst. U kunt zich opgeven via www.exlan.nl/bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Agrifirm Exlan via telefoon 088-4882929 of via de website: www.exlan.nl