Agenda

Informatieavond Verkavelen voor Groei Rijnstrangen

Café Zalen De Oude Waal, Schoolstraat 6 in Pannerden
388 Rundveehouderij, Akkerbouw, Varkenshouderij, Pluimveehouderij, Mechanisatie

Details evenement

15 december 2014
19:30 uur
Café Zalen De Oude Waal, Schoolstraat 6 in Pannerden
STEVIG
026-3781200

STEVIG organiseert informatieavond

Verkavelen voor groei in Rijnstrangen

 

Op maandagavond 15 december 2014 organiseert de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) een informatieavond over Verkavelen voor Groei in Rijnstrangen.

De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren en gebruikers met grond en ruilmogelijkheden in Rijnstrangen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Café Zalen De Oude Waal, Schoolstraat 6 in Pannerden.


Doel van de avond is meer informatie te geven over de mogelijkheden van Verkavelen voor Groei in Rijnstrangen. Verkavelen voor Groei is een nieuwe aanpak voor verkavelen waarbij de belanghebbende eigenaren en gebruikers in het gebied samen een verbeteringsplan voor de verkaveling opstellen. Naast verbetering van de landbouwstructuur richt de verkaveling zich ook op het realiseren van andere doelen, zoals de plannen op het gebied van natuur, water en de overnachtingshaven.

 

Rijnstrangen aan zet

De aanpak van STEVIG steunt op de kennis en ervaring van de ondernemers in het gebied Rijnstrangen. In gezamenlijke werksessies maken de eigenaren en grondgebruikers zelf het verbeteringsplan voor de verkaveling. In projecten als Winterswijk-Oost is deze aanpak succesvol gebleken. Voorwaarde voor succes is de actieve deelname van alle betrokken grondeigenaren en grondgebruikers.

 

Informatie

In de komende maanden zijn er meer informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken met in principe alle betrokken grondeigenaren en grondgebruikers met meer dan 5 hectare. Op basis hiervan wordt een voorstel voor aanpak opgesteld. In 2015 wordt een startavond belegd met de vraag aan de grondeigenaren en gebruikers om akkoord gaan met de voorgestelde aanpak. Aansluitend zijn er dan de werksessies met alle deelnemers. Doorgaans zijn er twee rondes met werksessies van één dag. Tijdens deze werkbijeenkomsten staat een goede combinatie van landbouwverbetering en overheidsdoelen centraal.

 

Oplossing

In Rijnstrangen staat de komende jaren veel te gebeuren. Er liggen plannen voor natuur, water, wegen en een overnachtingshaven. Om deze plannen in samenhang gerealiseerd te krijgen, kan Verkavelen voor Groei volgens de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland een geschikte aanpak zijn. De Provincie Gelderland is akkoord met het starten van de voorbereidingen voor Verkavelen voor Groei. STEVIG begeleidt deze nieuwe aanpak. De grondverwerving, benodigd voor de verkaveling en voor de verschillende projecten, is inmiddels in gang gezet.