Agenda

ZLTO-Ondernemersdag pluimvee & varkens

ZLTO-verenigingsgebouw, Den Bosch
293 Pluimveehouderij

Details evenement

18 november 2014
15:30 uur
ZLTO-verenigingsgebouw, Den Bosch

18 november: ZLTO-Ondernemersdag Intensieve Veehouderij voor pluimvee- en varkenshouders

Met drie workshopsrondes. Leidraad: samen werken aan vernieuwend boeren, in de transitie naar een duurzame en sterke land- en tuinbouwsector. Doel van deze Ondernemersdag Intensief is u te inspireren en informeren, kennisdeling en netwerken. Krachten bundelen en kennis delen en elkaar zo 'Samen vooruit!' te helpen.

Locatie: ZLTO-verenigingsgebouw, Onderwijsboulevard 225, ʼs-Hertogenbosch.

Tijdstip: van 15.30 tot 22.00 uur.

Informatie en aanmelding: www.zlto-events.nl/ondernemersdagintensief/nl/register/?rtf=8i324teuhl2il64uln6n26mflptsnk.