Agenda

GvP Workshop Preventie Voetzoollaesies

GvP Emmen, Emmen
294 Pluimveehouderij

Details evenement

28 januari 2014
14:00 uur
GvP Emmen, Emmen
GvP Emmen
info@gvp-emmen.nl
0591-613908
gratis voor pluimveehouders

Vanaf 28 januari 2014 houdt het GvP met enige regelmaat op donderdagmiddagen een workshop over de preventie van voetzoollaesies bij vleeskuikens. In een kleine groep (maximaal 8 deelnemers) wordt eerst in de presentatieruimte de theorie besproken en na de pauze zal de groep een practicum doen in de sectiezaal. Er wordt dan gewerkt met sectiemateriaal. Vooral de ontwikkeling en de preventie van voetzoollaesies wordt hierbij besproken. Aangezien al een groot aantal pluimveehouders hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, zal deze workshop een aantal malen worden herhaald. Uiteraard wordt beschermende kleding ter beschikking gesteld. Meer informatie vindt u op de website www.gvp-emmen.nl. U kunt zich hier ook aanmelden.