Agenda

OPEN DAG NIEUW INNOVATIEF MELKVEEBEDRIJF

Rijsbergen
388 Rundveehouderij

Details evenement

08 november 2013
10:30 uur
Rijsbergen
Melkveebedrijf Weerijs

Na jaren van voorbereiding, ontwikkeling en bouwwerkzaamheden heeft familie Vermeeren - Frijters begin augustus het nieuwe melkveebedrijf in gebruik genomen. Vanwege de herbestemming van het gebied waar het bedrijf gevestigd was waren zij genoodzaakt hun onderneming op een andere locatie voort te zetten. Op 6 km afstand van de oude locatie bouwde ze in het uiterste puntje van Rijsbergen een geheel nieuw melkveebedrijf. Een nieuwbouwlocatie met ruim 33 ha landbouwgrond.

Met trots zetten zij de deuren van de nieuwe melkveestal open en laten het bedrijf graag aan alle geïnteresseerden zien! Deze open dag biedt u de mogelijkheid tot het bezichtigen van het nieuwe ‘Melkveebedrijf Weerijs’ op vrijdag 8 november 2013 van 10.30 uur tot 16.00 uur aan de Bigtelaar 1B, 4891 PC  Rijsbergen.

Bij het ontwerp en de ontwikkeling van de nieuwe stal is een goede inventarisatie gemaakt van wensen en doelstellingen. Met name dierenwelzijn en arbeid hebben veel invloed gehad op de gemaakte keuzes. Met een nieuwe stal, gericht op duurzaamheid, koecomfort, korte looplijnen, efficiënt werken en de mogelijkheid tot uitbreiding is familie Vermeeren klaar voor de toekomst!

Kenmerken van de nieuwe stal:

 • Geheel nieuw melkveebedrijf waarbij alle dieren onder één dak zijn gehuisvest
 • Stal met dubbele nok en lichtkoepels
 • Inductieverlichting van Rofianda
 • GEA MIone melkrobot met twee boxen en uitbreidingsmogelijkheid tot drie stuks
 • Swaans G2 en G3 emissiearme vloer
 • De separatieput onder de voergang geeft de mogelijkheid tot opslag van dunne fractie na mestscheiding
 • JOZ mestrobot met sproei-installatie
 • Opvang van perssap uit ruwvoeropslag en bijproducten in mestkelder
 • Ruime strohokken voor zorg- en kalfkoeien
 • Kalverdrinkautomaat
 • Aanwezigheid van blusvijver/retentievijver
 • Percolaatwater en bevuild water van het erf worden afgevoerd naar bezinksloot
 • Hemelwater: schoon erfwater en dakwater gaan naar de blusvijver/retentievijver
 • De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij
 • Aardwarmtepompsysteem voor verwarmen huis en voorruimte stal
  (kantoor, hygiënesluis, opslagruimte, tanklokaal)
 • WingFlex koematrassen
 • HVLS Ventilatiesysteem 
 • Bruland stalinrichting

Tijdens de open dag wordt een informatieve minibeurs gehouden waarbij een aantal betrokken partijen bij de realisatie van de stal hun noviteiten, innovaties en/of producten ten toon stellen.

Namens familie Vermeeren en deelnemende bedrijven,
Graag tot ziens op vrijdag 8 november 2013!