Agenda

Informatieavond Verordening ruimte en de BZV

Poort van Veghel 4949 te Veghel, Poort van Veghel 4949 te Veghel
294 Rundveehouderij, Varkenshouderij, Pluimveehouderij

Details evenement

14 november 2013
20:00 uur
Poort van Veghel 4949 te Veghel, Poort van Veghel 4949 te Veghel
Agrifirm Exlan BV
mail@exlan.nl
088-4882929

Wijziging Verordening Ruimte en de BZV: Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het eerste kwartaal van 2014 treedt de wijziging van de Verordening Ruimte voor de provincie Noord-Brabant in werking. Deze Verordening stelt nadere eisen aan de uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren binnen de vigerende bebouwingsmogelijkheden en koppelt verduurzaming van veehouderijen aan meer ontwikkelingsruimte.

Daarnaast wordt invulling gegeven aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV maakt onderdeel uit van de Verordening ruimte. Bij een aanvraag om omgevingsvergunning dient dan rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden. Er dient:

  • sprake te zijn van een zorgvuldige veehouderij (BZV);
  • een zorgvuldige dialoog met de directe omgeving te worden gevoerd;
  • voldaan te worden aan geur- en fijnstofnormen uit de Verordening ruimte 2014;
  • voldoende landschappelijke inpassing plaats te vinden.

Informatiebijeenkomst

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Om hier een antwoord op te geven organiseert Agrifirm Exlan een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Noord-Brabant.

Datum            14 november 2013

Tijd                  20:00 - 22:00 uur (ontvangst vanaf 19:45 uur)

Locatie           Agrifirm Exlan, Poort van Veghel 4949 te Veghel

U wordt dan bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Aansluitend bieden wij u de mogelijkheid met één van onze adviseurs van gedachten te wisselen wat de wijzigingen voor uw bedrijf mogelijk betekenen.