Home

Achtergrond 8033 x bekeken 24 reacties

LTO'er Kees Romijn: '8% afroming is maximaal'

Kees Romijn, voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij, vindt dat de generieke korting op de fosfaatrechten in de melkveehouderij maximaal 8% moet zijn. “Als het meer moet worden, moeten we maar een jaar later kijken.”

Hij vreest dat vooral bedrijven die slechts een beperkt fosfaatoverschot hebben, het hardst worden getroffen bij een hogere korting. Hij is positief over het feit dat Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, ook streeft naar maximaal 8% korting, maar denkt tevens dat de Tweede Kamer zal vasthouden aan volledige compensatie voor de grondgebonden bedrijven. Dit kan gevolgen hebben voor de generieke korting, omdat de fosfaatproductie anders niet onder het fosfaatplafond komt. Romijn vindt dat grondgebonden bedrijven zeker gecompenseerd moeten worden als de korting nog hoger uit komt.

Wetsvoorstel in lijn met eerdere voorstellen

De LTO-vakgroepvoorzitter vindt dat het wetsvoorstel in lijn is met eerdere voorstellen. De zeer beperkte knelgevallenregeling, waarin geen ruimte is voor bedrijven die fors gegroeid zijn in 2015, verrast Romijn niet. Of dit betekent dat de grote nieuwe stallen niet vol komen, kan hij niet zeggen. Hij denkt aan alternatieven, zoals een knelgevallenregelingen door financiers, waarmee ondernemers wellicht toch kunnen investeren in bedrijfsontwikkeling.

Vrijstelling afroming fosfaatrechten bij overdracht tot derde generatie familie

Romijn reageert positief op het feit dat de bedrijfsoverdracht tot de derde generatie familie vrijgesteld wordt van afroming bij overdracht. Hij hoopt wel dat er nog een reparatiemogelijkheid komt voor bedrijven die op de peildatum van 2 juli 2015 vee hadden uitgeschaard, waardoor de eigenaren geen fosfaatrechten krijgen voor de deze dieren. Hoewel de Kringloopwijzer nog niet is toegelaten in het wetsvoorstel, ziet Romijn voldoende zekerheden in het wetsvoorstel dat deze tegelijk met de fosfaatrechten ingevoerd kan worden, “Het is een goed instrument dat een plek verdient in deze wetgeving en het kan ondernemers helpen om efficiënter en met minder fosfaat te produceren.” De Kringloopwijzer wordt nu getoetst in opdracht van de overheid.

'Begrenzing is noodzakelijk, nu snel doorpakken'

Romijn: “Niemand zit op fosfaatrechten te wachten. Er zijn zeker zorgen over de concurrentiepositie van Nederland, maar we zien ook dat begrenzing noodzakelijk is. Het is voor LTO klip-en-klaar dat we moeten gaan voor een nieuwe derogatie; we voldoen nu niet aan de voorwaarden voor derogatie. Laten we nu maar snel doorpakken, zodat er duidelijkheid komt voor de melkveehouders, dan kunnen we ook weer verder”, zegt Romijn.
Of de fosfaatrechten voldoende zijn om derogatie binnen te halen is nog onduidelijk. “Maar als het fosfaatrechtenstelsel er niet komt, is het wel een breekfactor voor de derogatieonderhandelingen”, zegt Romijn.

NAJK: 'Vrijstelling afroming tot derdegraads familie steuntje in de rug voor jonge boer'

NAJK reageert positief op de vrijstelling voor afroming van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht tot aan derdegraads familie. “Hiermee wordt jonge boeren een steuntje in de rug gegeven in deze ingrijpende invoering”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij. NAJK pleitte eerder voor een volledige vrijstelling van afroming bij bedrijfsoverdracht, omdat het inleveren van 10% van de fosfaatrechten bij overdracht bedrijfsopvolging moeilijker zou maken.

Netwerk Grondig: 'Ministerie heeft huiswerk niet goed gedaan'

Netwerk Grondig vindt het zuur dat in de brief niet staat dat grondgebonden bedrijven niet volledig gecompenseerd worden, terwijl op dit punt een Kamermotie is aangenomen. Woordvoerder Diana Saaman heeft er vertrouwen in dat deze motie alsnog wordt uitgevoerd, zodat de grondgebonden bedrijven worden gecompenseerd. "Het ministerie heeft haar huiswerk niet goed gedaan. De cijfers zijn er, dus het ministerie had beter duidelijkheid kunnen geven over de generieke korting", vindt ze. Netwerk Grondig is positief dat de kringloopwijzer niet is opgenomen in het wetsvoorstel en dat grondgebondenheid een voorwaarde is voor de uitgifte van fosfaatrechten uit de fosfaatbank.

Natuur- en milieuorganisaties: 'Meer sturen op grondgebonden melkveehouderij'

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties vinden dat het wetsvoorstel voor fosfaatrechten in de melkveehouderij meer moet sturen op grondgebonden melkveehouderij. De organisaties willen grondgebonden bedrijven volledig ontzien bij toekenning, afroming en verhandelbaarheid van fosfaatrechten. "We staan op een kantelpunt voor de melkveehouderij in Nederland", zegt Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten namens de natuur- en milieuorganisaties. "Dat vraagt om daadkracht en het maken van moeilijke keuzes. Maar juist ook voor het perspectief van de sector op lange termijn moeten we kiezen voor een duurzame melkveehouderij."
Ook bedrijven die geen latente ruimte hebben, maar wel volledig grondgebonden zijn, moeten volgens de organisaties worden ontzien. "Juist deze bedrijven vormen de toekomst van duurzame melkveehouderij in Nederland", vertelt Nol Verdaasdonk, directeur van de Brabantse Milieufederatie. "Dit fosfaatprobleem mag niet op hun schouders worden gelegd."

'We staan op een kantelpunt voor de melkveehouderij in Nederland, dat vergt daadkracht en maken van moeilijke keuzes'

De natuurorganisaties vrezen dat ontwikkelruimte straks alleen mogelijk is voor de meest vermogende boeren. "Dit dwingt boeren om te ondernemen op het scherpst van de snede. Dat komt dierenwelzijn en weidegang niet ten goede", stelt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur& Milieu.

Federatie Particulier Grondbezit: 'Grondgebonden melkveebedrijven volledig ontzien'

Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) vindt dat grondgebonden melkveehouders ernstig tekort worden gedaan. De organisatie pleit ervoor grondgebonden melkveehouderijbedrijven volledig te ontzien.

"Bedrijven die al bewust grondgebonden boerden en niet hun volledige ruimte benutten, worden dubbel gepakt. Voor hun extensieve productie worden ze op dezelfde voet - generiek, mogelijk zelfs nog meer dan 8% - gekort als intensieve bedrijven, daarnaast wordt hun latente ruimte afgenomen. Hier staat slechts een gedeeltelijke compensatie tegenover. Dit betekent een financiële aderlating", vindt de FPG, die de poging van de staatssecretaris tot compensatie als mislukt beschouwt.

De organisaties stellen vraagtekens bij de hoogte van de generieke korting. Zij zien redenen voor een hoger percentage. Ook zijn ze bezorgdextra broeikasgas-, fijn stof- en ammoniakuitstoot, terwijl die juist moeten dalen. Hiermee handelt Van Dam in strijd met het klimaatbeleid volgens de Urgenda-uitspraak van de rechter, de NEC-richtlijn en wetten voor luchtkwaliteit. De organisaties vragen de Tweede Kamer dit te voorkomen.

Laatste reacties

 • Broederijbrok

  NZO akkoord .
  Kees, LTO akkoord.
  Dat is al heel veel akkoord.
  Nu de grond gebonden bedrijven nog ontzien.

 • gjh

  nee KEESJE je moet gaan voor 0 % en geen maximaal 8 % het wordt tijd dat je eens ballen toont en vecht voor je leden . en niet meeloop met de overheid.

 • H.Grotenhuis1

  De afroming moet vast hoger zijn om de volledig grondgebonden bedrijven, conform de eerder gemaakte afspraken, te ontzien.
  Hij gaat met LTO de grootschalige en intensieve melkveehouderijbedrijven die zeer hard zijn gegroeid ontzien met maar 8% korting.
  Maar de politiek beslist, en of er geluisterd wordt naar LTO is zeer de vraag.

 • landboer

  Juist H Grotenhuis!

 • wmeulemanjr1

 • Bennie Stevelink

  @H.Grotenhuis1, bij volledige compensatie van grondgebonden bedrijven moet wel eerst een scheiding worden gemaakt tussen melkveehouderijgrond en akkerbouwgrond. Boeren die volledig akkerbouwer zijn krijgen geen fosfaatrechten. Dan moeten boeren die half melkveehouder en half akkerbouwer zijn alleen compensatie krijgen op de grond die zij voorgaande jaren voor de melkveehouderijtak hebben gebruikt.
  Als ze ook compensatie krijgen op de akkerbouwgrond is er sprake van rechtsongelijkheid tov de boeren die volledig akkerbouwer zijn.

 • 344412

  Met 'maar' 8% korting worden de bedrijven die de laatste jaren niks gedaan hebben, intensief of extensief, al zwaar getroffen. Alles wat wordt weggeven gaat ten koste van gewone boeren, die 70,80 of 100 koeien melken op 30, 40 of 50 hectare. Grondig moet zich realiseren dat zij hun ruimte daar weg willen halen.

 • hspons

  Heer Bennie : als volledig akkerbouwer krijg je toch geen fosfaatrechten?

 • hspons

  Als een melkveehouder teveel akkerbouw heeft doet hij niet mee met derogatie; waarom moet deze boer dan mee doen met dit gedoe: korten voor een ander?

 • Gerardone

  rechts gelijkheid is 170 N voor heel Nederland alle grond !!!!!!

 • waldpyk

  En de rest van Europa zag dat het goed was.....
  Weer een concurrent minder op de wereldmarkt.
  let op mijn woorden, deze fosfaatrechten worden de ondergang voor demelkveehouders in dit land. We worden op een onoverbrugbare kostenachterstand gezet tov de rest van Europa. Tel dasr de dure grond bij op, mede veroorzaakt door de druk van de overheid door huizen en wegenbouw en niet vergeten de "natuur" en de catastrophe is compleet. Elke weldenkende boer zou dit land puur rationeel gezien moeten verlaten warevhet niet dat de meeste van ons, gelukkig, hier emotioneel zijn verbonden.

 • boer drenth

  Waarom kom je niet eerder met dit lul verhaal.

 • Ishtar2

  Fosfaat regels waren al jaren bekent, toch heeft LTO geweigerd om hier serieus mee om te gaan, en om hun achterban serieus te informeren.
  Maw, waar heeft deze bestuurder het over? Waarom zit ie er nog? 8% maximaal? Je hebt geen eisen te stellen als LTO.
  Maw, je dient je eigen problemen op te lossen, maw grondgebonden en de niet groeiers GEEN korting, en de giga groeiers 50% korting lijkt me beter.
  Waarom komt de LTO acherban niet op voor hun eigen rechten tegen dit fail bestuur?
  Waarom laten boeren zich toch altijd in de maling nemen? Wake up, dit is 2016!!

 • ........

  De lto achterban zit in het bejaardentehuis en zijn enkel lid om het blad nieuwe oogst

 • HJ O R

  Isthar2 Jouw verhaal klopt wel, maar de ...... dame/heer heeft gelijk, de actieve melkveehouder is geen lid van LTO. Probleem is wel dat er nog veel te veel geld in kas is, door onze voorouders bijeen gebracht, waar een groot aantal bestuurders heerlijk van smult en veel onzin uitkraamt. Dat geld niet alleen voor de top, maar ook in de regio zitten tal van dergelijke figuren. Echte florerende melkveehouders hebben geen tijd en vooral geen zin in dergelijke ongein, met als gevolg dat LTO een kneuzen club is geworden. Voorbeelden genoeg zoals hier in Salland, Gelderland ,Overijssel met een voorzitter die betitteld word als een oost Europese gastarbeider met een crimineel verleden, en geen enkele aantoonbare successen in de landbouw.

 • Gerardone

  waarom geen handtekeningen actie houden onder boeren kijken hoeveel er voor de 170 N is of de derogatie

  en of we met ze allen nog lto willen behouden want de lto praat richting de boer maar niet richting regering

 • rub2

  Allemaal mooi die brief naar de kamer, het gaat helaas weer helemaal nergens over! Veel schrijven, weinig zeggen.....!

  Uiteindelijk staat er nog steeds geen harde conclusie of regel over de hoeveelheid fosfaatrechten in. Alleen dat we vorig jaar al wisten hoeveel fosfaat we produceerden op 2 juli 2015. Wat de sanctie zou worden is voor de afwisseling maar weer eens een jaartje verschoven, dus iedereen houd lekker vast aan de huidige productie.

  Van Dam is laf, totaal besluiteloos en durft niet met z'n vuist op tafel te slaan. Zit z'n tijd uit stelt zich niet verkiesbaar en vertrekt voordat er duidelijkheid komt. Kunnen we hem gelukkig niets kwalijk nemen.... (denk hij)

  Keesje romijn, heeft helaas al iets teveel met van dam om de tafel gezeten en vertoont dan ook al het zelfde gedrag, interessant praten maar eigelijk niets durven zeggen. Want wat is nou de conclusie van zijn hierboven vermelde reactie? Hij is blij? What the f@ck! Blij met wat duidelijkheid is er nog steeds niet en daarbij geeft hij ook nog eens aan dat totaal compenseren van grondgebondenheid m waarschijnlijk niet wordt. (We fijn voor z'n eigen intensieve bedrijf, gelukkig niet meer dan 8 procent korting zou die wel denken)

  Toch ben ik als grondgebonden veehouder blij met de rest van bovenstaande reacties: overal luidt grondgebondenheid compenseren, en terecht! Geen van al deze bedrijven heeft ook maar iets aan het probleem bijgedragen!

 • rub2

  Ik had het niet verwacht maar er komt nog een eens een tijd dat ik groen links ga stemmen denk ik!

 • Farmer4life2

  Veel boeren die 70 koeien hebben stoppen!
  Groeien wordt erg prijzig, waardoor alleen de grotere efficiëntere bedrijven kunnen investeren (met de nek erin)

 • boer drenth

  Zorgen dat er evenwicht in de markt komt. De snelle groeiers aan pakken , en de grondgebonden bedrijven ontzien. Niet naar die ROMIJN luisteren, Die waait met alle winden mee .Hij heeft altijd gelijk als je hem hoord. Wat een voorman . hij had direct moeten waarschuwen , toen het uqotum er af ging .

 • PIETER123

  Ik hoor van de belangenbehartiger van biologisch boeren bij de LTO geen woord over hun status aparte deze groep boeren hebben immers niets met de derogatie.Voor welke groep boeren is Kees Romijn voorzitter ?Bio boeren zijn verplicht zizich aan de EU norm van 170 kg N te houden als deze groep dan ook nog eens 8 procent gaat korten is dat een vorm legale diefstal. Vreemd dat nu de politiek de laatste strohalm is.Hebben nu al een fosfaat tekort door deze normen.

 • simpel boerke

  Zo veegt een ieder z'n eigen straatje schoon. Biologische en grond gebonden bedrijven willen niet gekort worden. Wat te denken van bedrijven die niet gegroeid zijn na 2014 of bedrijven die nu net niet grond gebonden zijn ,maar na de korting weer wel ruimte hebben. Zo zijn er zoveel die niet bijgedragen hebben aan het fosfaatoverschot maar door de groeiers wel gekort worden. Beter zou zij om met kortingsschijven te werken, zodat degene die het hardst gegroeid zijn t.o.v. 2014 ook het meest gekort worden.

 • farmerbn

  Ik zou een goede advocaat zoeken en gaan procederen. Varkensboeren hebben ook gewonnen net als de SLOM-boeren. Het kan niet zo zijn dat niet-groeiers gekort worden. Ook de groeiers hebben niet illegaal gehandeld. Volgens mij mag je juridisch een individuele boer niet korten omdat de sector te veel mest produceert. Als de gemiddelde automobilist te hard rijdt mag je de gewone automobilist daarom ook geen bekeuring geven. Dus geld in de pot en rechten tot de hoogste rechter! Daarnaast kun je waarschijnlijk gewoon doormelken tijdens die langdurige rechtzaak en dat is misschien wel 10 jaar.

 • teunisenwilly1

  De melkveehouder die mest moeten afzetten extra korten. En niet gaan bevoordelen met mestverwerking dat is allemaal gebakken lucht. En elke bedrijf verplichten zijn eigen kalfjes en pinken op te fokken. Geen Jongvee rechten om zetten in Melkvee rechten. Verbieden geknoei met dat voer om nog meer koeien te melken ,Dat is allen maar gunstig voor de voerleverancier die kunnen ook wel en korting krijgen zei bleven maar voer aan slepen terwijl er geen geld was bij de boeren om te betalen er hadden toen al koeien geloost moete worden maar LTO liet alles gewoon uit de had lopen rekken met tot besluit voering te komen NMV ,GRONDIG en CLM hadden een veel beter advies. Maar LTO was dom eigen wijs. En die vriendjes politiek van de laatste maand nog gauw koeien aan kopen moet ook maar eens naar gekeken worden. Die dieren ook afschrijven voor rechten alle beetjes helpen. Dus de intensieve ver bieden nog ene koe meer te melken. En geef de grond gebonden melkveehouderij hun vrijheid terug om hun eigen krachtvoer te telen op hun grond, terug naar 70 weiland 30 bouwland daar is extensief ook al in benadeelt de laatste jaren. Dat was ook al zo iets belachelijks. Draai dat terug !!!!!. Liefs nog de vrijheid naar 60/ 40 kunnen we zelf beslissen wat we doen en wat er het beste in onze bedrijfsvoering past. Dat is vrijheid benadelen we geen collega's me. De grote groeiers hebben dat wel gedaan

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.