Home

Achtergrond 2936 x bekeken

Nederlandse bedrijven keren terug naar Argentinië

De interesse van de Nederlandse agribusiness in Argentinië is na de afgelopen presidentsverkiezingen duidelijk toegenomen. Het land wordt weer als agrarische groeimarkt gezien.

Martin de la Beij is sinds oktober 2014 Nederlands ambassadeur in Argentinië. Op het moment dat De la Beij naar Buenos Aires kwam, werd Argentinië door investeerders met argusogen bekeken. De president, Cristina Fernández de Kirchner, had hoge exportheffingen ingesteld voor landbouwproducten en maakte het voor buitenlandse investeerders lastig winsten te 'exporteren'. Argentinië was effectief uitgesloten van kapitaalmarkten vanwege een niet volledig afgesloten schuldsanering in 2008.

Wisseling van de presidentiële macht

De Kirchner werd in december 2015 vervangen door Mauricio Macri, de oud-burgemeester van Buenos Aires en een liberaal. Zijn partij kwam ook aan de macht in de provincie Buenos Aires en werd de grootste in het parlement. Daarmee kreeg Macri een solide politieke basis voor grote hervormingen, waar in het verleden stad, provincie en landelijke regering elkaar soms tegenwerkten.

Economisch beleid op de schop

In de eerste 100 dagen dat Macri aan de macht was, ging het economische beleid helemaal op de schop, aldus De la Beij. Er is een deal met schuldeisers gesloten waardoor het land mogelijk weer kan gaan lenen en dus investeren in bijvoorbeeld achtergebleven infrastructuur.
De wisselkoers is vrijgelaten. Hierdoor is de peso flink in waarde gedaald, maar inmiddels is de koers gestabiliseerd. Winsten kunnen weer op een gewone manier naar het buitenland worden gebracht en vrijwel alle exportheffingen zijn geschrapt. Alleen een heffing van 30% op soja wordt voorlopig gehandhaafd, al heeft Macri aangekondigd dat deze de komende jaren ook steeds met stappen van 5 procentpunt wordt verlaagd.

Landbouw ziet weer perspectief

De landbouworganisaties in Argentinië zien weer perspectief. Een deel van de boeren wijkt traditioneel in slechte tijden uit naar het meer liberale Uruguay of Paraguay, maar nu wordt weer geïnvesteerd. Het beleid is niet zonder risico's. "Macri heeft gezegd dat er twee belangrijke risico's kleven aan zijn beleid: een oncontroleerbare inflatie en een aanhoudend hoge werkloosheid."

Optimisme overheerst

Maar voorlopig overheerst optimisme. Bij een jaarlijkse grote landbouwtentoonstelling rapporteerden machinebouwers een grote toename in belangstelling. Macri zelf toog er met diverse kabinetsleden naartoe; alweer een trendbreuk met De Kirchner, die zich meer bekommerde op de stad. "Een belangrijk signaal. Macri heeft ook gezegd dat een efficiënte landbouw de kurk is waarop de Argentijnse economie draait."

'Voor agrarisch Nederland liggen in Argentinië kansen'

Nederlandse bedrijven hebben de situatie goed gevolgd, aldus De la Beij. "Het nieuws van de omwenteling is geland en de belangstelling neemt toe. Veel bedrijven kloppen aan bij de ambassade. We kunnen uitgebreide informatie verschaffen over kansen in de markt, het belastingregime en overige omstandigheden."

De hele grote bedrijven redden het wel, aldus De la Beij. Unilever, Philips en DSM zijn al grote namen in Argentinië met veel personeelsleden. Zij konden het zich ook veroorloven te blijven in moeilijke omstandigheden. "Nu is het zaak dat ook het mkb naar Argentinië komt. Agrarisch Nederland telt veel middelgrote bedrijven die heel goed zijn in een bepaald aspect, en ook voor hen liggen hier kansen."

Handelsmissie later dit jaar

Een geplande handelsmissie later dit jaar zal vooral insteken op landbouw, logistiek en water. Het agrarisch mkb wordt nadrukkelijk uitgenodigd. "Argentinië is een groot land met een enorme mogelijkheden voor de landbouw. De Argentijnse landbouw is al relatief efficiënt, maar kan nog verbeteren. Voor Argentinië is dat ook noodzakelijk, want de concurrentie in de regio ontwikkelt zich ook verder. Men is minder dan in Nederland gewend op de vierkante meter te boeren."

Handelsdeal EU en Mercosur biedt kansen

De handel kan een stimulans krijgen als de EU een handelsdeal sluit met het Zuid-Amerikaanse blok Mercosur, waarvan Argentinië lid is. Argentinië lag volgens critici de laatste jaren dwars bij het overleg. Macri heeft aangekondigd graag en snel een deal te willen. "De vraag is of dat lukt. Uruguay is momenteel voorzitter van Mercosur. "De vraag wordt nu opgeworpen of Uruguay niet de onderhandelingen mag blijven leiden, terwijl Venezuela wel andere voorzitterstaken op zich neemt."

Of registreer je om te kunnen reageren.