Home

Achtergrond 4288 x bekeken 3 reacties

Huren is het nieuwe kopen, ook in de VS

In de Verenigde Staten komt minder landbouwgrond vrij voor de vrije verkoop. Jonge boeren zullen vooral op zoek moeten gaan naar huurgrond.

De agrarische sector 'vergrijst', maar hoe komt landbouwgrond van de (bijna) gepensioneerde boeren in handen van de jongere generatie? Niet alleen in Nederland is dit een thema. Ook in de Verenigde Staten (VS). Onlangs publiceerde het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) een rapport hierover. Er zijn overeenkomsten met Nederland.

Overeenkomsten met Nederland

Opvallend zijn de vele overeenkomsten tussen de huidige situatie in de VS met die van Nederland. Het zijn vooral jonge boeren die moeilijk aan extra hectares kunnen komen, vanwege de hoge investering. In de VS wordt 40% van alle landbouwgrond verhuurt, vergelijkbaar met Nederland (inclusief erfpacht).

Van alle grond in de VS wordt tussen 2015 en 2019 nog geen 4% verkocht. Daarvan komt 2,3 procentpunt op de vrije markt.<br /><em>Foto: Henk Riswick </em>
Van alle grond in de VS wordt tussen 2015 en 2019 nog geen 4% verkocht. Daarvan komt 2,3 procentpunt op de vrije markt.
Foto: Henk Riswick

'De toegang tot land is een van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende generatie boeren', schrijven ambtenaren van het ministerie in het rapport. Uit onderzoek blijkt dat in de VS tussen 2015 en 2019 10% van alle landbouwgrond zal worden overgedragen. Verkopers zullen vooral boeren zijn die met pensioen gaan en geen opvolgers hebben. Dat klinkt wellicht positief voor de jonge boer die op zoek is naar grond, maar de USDA becijferde ook dat van die 10% zo’n 60% zal worden overgedragen binnen de familie (erfenis, vastgelegd in testament). 'Er is geen garantie dat deze nieuwe eigenaren – dat zijn dus vooral niet-boeren – geïnteresseerd zijn in het verkopen of verhuren van het land aan jonge boeren', aldus het USDA-rapport.

Verkopen aan investeringsmaatschappijen

De nieuwe grondeigenaren zullen volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw eerder ervoor kiezen de grond te verhuren of te verkopen aan bestaande grote landbouwbedrijven of investeringsmaatschappijen. Daar zit meer geld is de logische gedachte.

Bijna 40% procent van alle landbouwgrond in de VS wordt verhuurd. Kijkend naar alleen bouwland is dat zelfs ruim 50%. Bij grasland is dat grofweg een kwart. In de VS is het gros (80%) van het verhuurde land in eigendom van verhuurders die zelf geen landbouwbedrijf hebben, zoals investeerders of grootgrondbezitters. De overige 20% is in handen van boeren. Van die 20% is 38% een 'gepensioneerde boer'.

Het zijn vooral de jonge boeren die in de VS landbouwgrond huren. Hoe ouder een boer, des te meer landbouwgrond die in gebruik is, in eigendom is.<br /><em>Foto: Mark Pasveer </em>
Het zijn vooral de jonge boeren die in de VS landbouwgrond huren. Hoe ouder een boer, des te meer landbouwgrond die in gebruik is, in eigendom is.
Foto: Mark Pasveer

Jonge boeren huren meer land

Het zijn vooral de jonge boeren die in de VS landbouwgrond huren. Hoe ouder een boer, des te meer landbouwgrond die in gebruik is, in eigendom is. Boeren tot 34 jaar huren gemiddeld 27% van hun landbouwgrond. Slechts 8% is volledig in eigendom van de jonge boer. Bij Amerikaanse boeren van 65 jaar of ouder is het beeld totaal anders. Zij huren gemiddeld 7% van hun bedrijfsoppervlak en 43% van hun land is volledig in eigendom.

Jonge boeren worden wellicht gedwongen om grond te huren, omdat zij vaak niet over de financiële middelen beschikken om de grond te kopen. Op zich niets mis mee. Volgens de Amerikaanse onderzoekers is het huren van land door jonge boeren een strategie en leerzaam, voordat ze in de toekomst te maken krijgen met de risico’s van grondbezit, zoals het aangaan van een financiering bij een bank. Jonge boeren steken dus minder (gefinancierd) geld in grond. Ze houden dan wel meer geld over om te investeren in machines en gebouwen.

Vooral kortdurende pacht

Vergelijkbaar met Nederland wordt in de VS het gros van het verhuurde land kortdurend tegen betaling uitgeleend. Net zoals hier hebben huurders in de VS vaak te maken met meerdere verhuurders. Van alle landbouwgrond in de VS dat verhuurd wordt, moet voor 70% elk jaar een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten. In Nederland is dat iets minder, namelijk grofweg zo’n 60% tot 70%.

Voor huurders die te maken hebben met jaarcontracten betekent dit elk jaar nieuwe onderhandelingen starten met de verhuurder. 'Dat kost veel tijd en moeite', constateren de onderzoekers in het rapport.

Voordelen van korte huurovereenkomsten zijn er ook. Managementbeslissingen over wat er met de gehuurde grond gaat gebeuren verschilt nogal of het gaat om lang- of kortdurende pacht. Verhuurders bemoeien zich meer met wat er gaat gebeuren met de grond als zij die lang verhuren. Bij kortdurende verhuur hoeft de pachter minder snel bang te zijn dat de verhuurder zich gaat bemoeien met bijvoorbeeld de keuze van het gewas.

Bijna een derde van het landbouwareaal wordt verhuurd door niet-boeren. Hiervan is 15 procentpunt particulier bezit.<br /><em>Foto: Henk Riswick </em>
Bijna een derde van het landbouwareaal wordt verhuurd door niet-boeren. Hiervan is 15 procentpunt particulier bezit.
Foto: Henk Riswick

Grond in handen van niet-boeren

Tussen 2015 en 2019 zal naar verwachting in de VS zo’n 38 miljoen hectare landbouwgrond verkocht worden. De verwachting is dat hiervan bijna 8,5 miljoen hectare wordt overgedragen aan niet-familieleden. Grond dat dus in handen kan komen van een nieuwe generatie boeren. Probleem in de VS is dat steeds meer landbouwgrond overgaat naar een nieuwe eigenaar die niets te maken heeft met landbouw. Hiervan zal een deel verkocht worden zeggen de onderzoekers, maar het gros wordt gebruikt als belegging en wordt verhuurd. Huren is het nieuwe kopen in de VS. In Nederland is dat momenteel niet veel anders, al is het aanbod van huurgrond heel beperkt en stijgt de huurprijs is rap tempo.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Het zou interessant zijn om te weten waarom meer en meer grond over gaat in eigendom van niet boeren (beleggers en investeringsmaatschappijen). Tevens zou het wetenswaardig zijn om te weten wat hiervan de gevolgen zijn voor de voedselproductie op termijn. Martijn constateert wart er gaande is in de boerenwereld aan deze en gene zijde van de oceaan, zonder de gevolgen voor de boeren en voedselproductie aan te geven.

 • pinkeltje

  Simpel zat. Nul procent rente op je spaarrekening, aandelen is risicovol en grond is een mooi alternatief voor een klomp goud in de kluis van de bank. Wat er ook gebeurt, grond blijft liggen. En de beschikbare hoeveelheid neemt alleen maar af. Ga je voor snel geld op korte termijn dan kun je beter naar het casino want grond kopen is alleen voor de lange termijn. Laag rendement, weinig risico. Het probleem dat zeker de jongere generatie boeren heeft is dat die niet genoeg geld bij elkaar kunnen harken om substantieel grond te kopen. Zij zijn geen beleggers maar zijn boer.

  Boer volgens Wikipedia: een algemene aanduiding voor iemand die in zijn levensonderhoud (en dat van zijn gezin) voorziet door het houden van vee en/of het bebouwen van land.

  Een belegger: De particuliere belegger is een privépersoon en kan op verschillende manieren kapitaal dat deze over heeft aanwenden om te investeren.

 • ed12345

  Een bekende vorm van huren in de VS en oa zuid west Ontario is Sharecropping In grote lijnen komt het er op neer De landeigenaar zijn inbreng is :Het land: de huurder : werk :en de middelen zoals zaaizaad, (kunst)mest en bespuiting eventuele droogkosten enz, kan bespreekbaar gedeeld worden De opbrengst wordt dan ook gedeeld Voordeel : de vaak oudere eigenaar blijft betrokken De huurder staat voor een mindere investering Nadeel; in een goed jaar is de winst voor de huurder ook minder Daar tegenover in een slecht jaar scheurt de huurder zijn broek er minder of niet aan op

Of registreer je om te kunnen reageren.