Home

Achtergrond 5394 x bekeken 18 reacties

Overheid pakt mestfraude aan

Medio dit jaar gaan nieuwe, strengere regels gelden voor de mesthandel. Doel is om mestfraude verder aan te pakken. Ook de boer krijgt hiermee te maken.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft samen met brancheorganisatie Cumela, LTO en Transport en Logistiek Nederland (TNL) een pakket maatregelen tegen mestfraude samengesteld. De focus ligt op vervoer en onafhankelijk bemonsteren van vaste mest, stikstofboekhouding en registratie van mestopslagen. Medio dit jaar voert de overheid nieuwe, strengere maatregelen in en verscherpt controle op handelaren en vervoerders van mest. Ook veehouders krijgen hiermee te maken. Mestverwerkers zeggen last te hebben van ongecontroleerde stromen mest die binnen en buiten Nederland worden afgezet.

Mestfraude is speerpunt van de overheid

Frauduleuze mesthandelaren worden sinds 2014 scherper in de gaten gehouden en harder aangepakt. Een overzicht van maatregelen.
- Schrappen handelaren uit registratielijst RVO.nl
Acht ondernemingen zijn tot nu toe geschrapt.
- Automatisch monitoren van vaste meststromen
Luchtgeveerde transportvoertuigen van vaste mest moeten vanaf 1 april 2015 uitgerust zijn met AGR/gps-apparatuur. Voor voertuigen zonder luchtvering (trekkers) geldt de regel vanaf 1 januari 2016.
- Onafhankelijke monstername van vaste mest
Eigenaar van de mest is nu verantwoordelijk voor de monstername. Dit gaat veranderen. De overheid wil dat boeren/ handelaren dit niet meer zelf doen.
- Geen registratie mestmonsters met extreem hoge gehaltes
RVO.nl registreert mestmonsters met extreem hoge gehaltes niet meer vanaf medio 2015.
- Meldplicht voor verdachte mesttransporteurs
Intermediairs die vaak monsters aanleveren met extreme gehaltes, moeten elk transport vooraf melden.
-Uitwisseling gegevens met buurlanden.
Het ministerie heeft afspraken met Duitsland om mestexportgegevens uit te wisselen. Aan afspraken met Vlaanderen wordt gewerkt.
-Invoering stikstofboekhouding voor intermediairs en mestverwerkers
Het ministerie werkt samen met Wageningen UR aan een methode van stikstofverantwoording.
-GPS
RVO.nl werkt aan een mestopslagregistratie op basis van gps-coördinaten in plaats van kadastrale nummers.

Het hele artikel is te lezen in Boerderij 37 van dinsdag 9 juni.

Zie ook Mesttransporteurs aan de slag met AGR/GPS.

Laatste reacties

 • agratax2

  Zo werkt de banen machine uit Den Haag. Meer controle en meer controel op de controle. Wie dit zal betalen op termijn is nog een vraag.

 • schoenmakers1

  agratax, het is niet de vraag wie dat zal betalen, het is/wordt zoals altijd, de boer mag weer overal voor opdraaien, als je een kijkt wat er allemaal is waar we voor moeten opdraaien

 • schoenmakers1

  hoe krijg je de sector kapot

 • John*

  eerlijkheid duurt t langst

 • landboer


  En mestvervoer wordt weer flink duurder!

 • fransderondhoeven

  cumela is bang dat er te veel mestverwerking op het bedrijf komt hebben zij geen werk meer vandaar

 • gjh

  LTO zorgt voor meer regels ipv minder wat een trieste mensen ze werken ambtenaartjes in de hand

 • frankrooi


  Bij mestfraude zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers. Een goed imago is zeer snel kapot te maken, maar duur jaren om dit weer op te bouwen. Als deze fraude  er niet was zou mestverwerking allang bestaansrecht hebben gehad en was er nu geen mestprobleem meer......

 • varkenshouder1


  Een vooral werkbare en betaalbare mestafzet lijkt me veel zinvoller. Als de overheid dat nu eens met de sector aanpakt werk je direct fraude de wereld uit.

 • kiepel

  #8.volledig eens.
  gevolg is dat #9ook zijn zin krijgt.

 • Tearpoal

  Als de mestafzetprijs laag is verdwijnd vanzelf fraude.
  Maar de Cumelaleden weten altijd de afzetprijs op te te drijven.
  Fraude is en blijft dan een kat en muis spel. 

 • chila


  Hebben we het over mest c.q. plantenvoeding of over kernafval ???

 • Ishtar

  Alle mest verbranden is het beste, kringlopen maakt niet uit, weg is weg.
  Alle ganzen dood maken is ook het beste, gelukkig worden alle ganzen per 1 Juni afgemaakt.
  Dan zoveel als je kan kankerverwekkende roundup spuiten, immers beste en goedkoopste, ben je ook die verschrikkelijek weidevogels  gelijk kwijt.
  Je moet wat als ondernemer, en de echte ondernemer gaat immers voor de kostprijs.
  De rest zijn geitenwollensokken ondernemers, kostprijs daar gaat het om.
  Dit is het meest duurzame.
  Vraag Natuur en Milieu of ze het voor een paar centen willen greenwashen en je bent voor eeuwig duurzaam!!!!!

 • fietskip

  Ja ishtar en lekker in die kankerverwekkende stad wonen en dan een lichaam hebben als een vergifstortplaats. Wordt eens wakker!!! Je kunt alle's wel overdrijven. Niet doen, is niet goed voor je geestelijke gesteldheid.

 • w v gemert


  Ishtar, zoek een beter land uit ,ga er op vantie en blijf daar dan. daaaaaaaaag !

 • Marco22

  Mest is de nieuwe nuclaire afval

 • NAbbink

  Volgens mij begint elke regelgeving bij de fraudeplegers zelf.... en dan is de sector de dupe..maar die staat het in eerste instantie zelf toe.. Iedereen weet dat het gebeurt.

 • boerke brabant

  is allemaal errug krom

  (ken een bedrijf, door overheid beslag opgelegd. Gaat nu in verkoop. Maar dan moeten de putten wel leeg zijn, dus voorraad volledig afgeboekt en compleet zonder bon of gps weg gereden, in opdracht van dezelfde overheid die nu met deze regels komt....)

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.