Home

Achtergrond 653 x bekeken 1 reactie

Advies

Begin juni brachten de ’Raden voor de leefomgeving en infrastructuur’ een advies uit over het EU-landbouwbeleid. De voorzitter van de commissie die het advies heeft opgesteld, is een oud-ambtenaar van het voormalige ministerie van LNV.

Meer dan een derde van de geraadpleegde personen is verbonden aan het ministerie van EL&I, dat om het advies had gevraagd. Kritische organisaties, zoals NAV en NMV, waren kennelijk niet bij de advisering betrokken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het advies nauw aansluit bij bestaande beleidsvoornemens.

Volgens het advies moet op termijn de steun aan de prijs- en inkomensvorming worden beëindigd. De subsidies moeten worden afgeschaft en het landbouwbudget moet gebruikt worden voor innovatie, concurrentiekracht en maatschappelijke doelstellingen, zoals dierenwelzijn en zorg voor het landschap.

De Raden stellen dat de Nederlandse land- en tuinbouw zich prima kan handhaven als de subsidies verdwijnen. Enige onderbouwing van die stelling zou wel op haar plaats zijn geweest, want in de afgelopen vijf jaar bestond het bedrijfsinkomen in de akkerbouw ruim voor 40% uit toeslagen en in de melkveehouderij voor ruim 60%. Daarnaast vermoed ik dat menig varkenshouder of glastuinder – die sinds 2005 gemiddeld ruim 25.000, resp. zo’n 40.000, euro per jaar (!) inteerden op hun vermogen – zich niet herkent in de opvatting dat niet gesteunde sectoren zich ”uitstekend staande houden”. Maar de Raden moeten wel optimisme uitstralen, anders valt de basis onder het geadviseerde beleid weg.

Of het optimisme van de Raden ook geldt voor de landbouw in de rest van de EU, is niet duidelijk. Het advies geeft hoog op van de toppositie van Nederland. Dat houdt in dat de landbouw in andere EU-landen minder concurrerend is. De agrariërs in die landen zijn ook sterker afhankelijk van subsidies dan die in Nederland. Blijft dus de vraag of een advies dat hooguit goed is voor enkele tienduizenden Nederlandse agrariërs, maar waarschijnlijk slecht uitpakt voor miljoenen boeren in andere lidstaten, veel weerklank zal vinden in de EU.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Personen die verbonden zijn aan EL&I zijn nu eenmaal losgezongen van de praktijk. Hetzelfde geldt voor de WUR. Er is geen enkele feeling met de werkelijkheid en met kritische organisaties en personen weet men al helemaal niet om te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.