Home

Achtergrond 324 x bekeken

Paardenmiddel

Staatssecretaris Bleker heeft onlangs in een debat over het mestbeleid gezegd dat hij van het stelsel van dierrechten af wil, omdat het een paardenmiddel zou zijn. Is dat zo?

Dierrechten kosten natuurlijk geld. Volgens Bleker gaat de kostprijs van varkensvlees er ruim 4 cent per kilo door omhoog. Maar dat betekent niet dat de kostprijs 4 cent omlaag gaat als de rechten verdwijnen. Want dan komen er andere kosten voor in de plaats.

Het aardige van dierrechten is dat je er minstens drie vliegen in een klap mee vangt: ze beperken de mestproductie, de ammoniakemissie en de uitstoot van broeikasgassen. Als door het afschaffen van de dierrechten (en de melkquotering, allebei in 2015) de veestapel toeneemt, zullen bedrijven op elk van deze drie gebieden meer maatregelen moeten nemen om de milieudoelstellingen te bereiken.

Al die maatregelen kosten geld. Zo gaan de kosten van mestafzet op vleesvarkensbedrijven nu al in de richting van 10 cent per kilo vlees en zelfs zonder uitbreiding van de veestapel zullen ze verder stijgen door aanscherping van de mestnormen. Het voordeel van het afschaffen van de varkensrechten kan dan snel verdwenen zijn. Mogelijke nadelen voor de opbrengstprijzen vanwege de grotere productie laat ik maar buiten beschouwing.

Bleker verwacht veel van mestverwerking. In technische zin kan mestverwerking inderdaad waarschijnlijk bijdragen aan de oplossing van het mestprobleem, maar voor zover ik de cijfers ken, geven die niet aan dat de mestkosten erdoor omlaag zullen gaan. Het is dus de vraag of het nieuwe mestbeleid wel goedkoper zal zijn dan het huidige ’paardenmiddel’.

Bleker heeft zelf kennelijk ook enige twijfel, want hij wil de dierrechten achter de hand houden. Het lijkt mij echter, zacht gezegd, een beetje dom om ze eerst af te schaffen en ze zo nodig weer in te voeren, al dan niet in combinatie met opkoopregelingen op kosten van de belastingbetaler. Een betere mogelijkheid zou zijn om de dierrechten geleidelijk te verruimen. Dan blijkt vanzelf of ze overbodig worden. Een zachte landing zogezegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.