Home

Achtergrond 155 x bekeken

Week 15: goede vraag naar diverse soorten kuikenvlees

De situatie op de markt van kuikenvlees blijft volgens slachterijen positief van toon. De vraag naar de diverse kuikenvleessoorten is zondermeer goed en een enkele slachterij kwalificeerde de vraag zelfs als bijzonder groot. Deze positieve ontwikkeling betreft niet alleen de volume afzet, maar ook de prijzen in vooral het verscircuit trekken verder aan.

Het huidige beeld betreft niet alleen de Nederlandse markt, maar zeker ook voor de vraag vanuit Duitsland, Frankrijk en de Baltische Staten, want deze ligt ook op een hoog niveau.

De vraag vanuit Roemenië en Bulgarije valt juist wat tegen en dat zou vooral veroorzaakt worden, doordat deze landen enigszins afhaken bij de huidige oplopende prijs tendens. Desondanks loopt ook de prijs van bijvoorbeeld diepgevroren kuikenbouten nog iets op en zou vooral ook de prijs van bevroren filet stijgende tendensen vertonen.

Over het aanbod wordt sterk wisselend gedacht; een aantal handelaren meende dat het aanbod in de EU aan de ruime kant was, maar enkele slachterijen dachten daar toch weer wat anders over, want die vonden dat nog wel meevallen.

Feit is wel dat het aanbod vanuit de Nederlandse productie op basis van de opzet van vleeskuikens niet al te groot kan zijn, want de februari opzet van vleeskuikens, was zelfs wat aan de lage kant, waarbij dit laatste zeker niet veroorzaakt werd door het minder aantal dagen dat die maand telde. De definitieve opzetcijfers van de maand maart zijn nog niet beschikbaar, maar zo het zich nu laat aanzien, zal die maand ook zeker geen records gaan breken.

Het aanbod vanuit de Duitse productie zal vanaf dit moment ook wat gematigd van toon moeten zijn, want de februari 2011 opzet lag bij onze oosterburen niet alleen duidelijk onder die van januari, maar ook ruim onder het gemiddelde 2010 en ook hier heeft deze kortere maand maar een beperkte invloed.

De stemmingen blijven over het geheel bezien dus positief van toon en dat laat zich opnieuw vertalen in oplopende prijzen van de levende kuikens. De gemiddelde prijs van de “vrije” lichte en zware kuikens noteerde € 1,00/kg en dat is een tamelijk uniek niveau, want wij moeten terug tot maart 1990, toen deze prijs ook op dat peil lag.

Doordat de voerprijs nog steeds op een hoog niveau ligt en de oplopende tendens van deze prijs naar verwachting nog wel even doorzet, zijn de stijgende levend prijzen voor de kuikenmesters welkom en ook echt noodzakelijk.

De basiscontractprijs voor levering vanaf volgende week zat eveneens in de plus en noteert € 0,81/kg. Wij moeten terug tot juli 2008 om in de buurt van dit peil te komen, want toen noteerde deze prijs € 0,80/kg.


(Bron: PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.