Home

Achtergrond 1234 x bekeken

Natuur en boeren samen in de Peel

De Peel in Noord-Brabant is een veelzijdig gebied met veel tegenstrijdige belangen van natuur en landbouw. Platteland in Ontwikkeling (Pion) probeert die twee belangen zoveel mogelijk samen te laten gaan en werkt vanuit het oogpunt van boeren en tuinders.

Natuur en landbouw. Dat gaat meestal niet goed samen. Maar in de Peel gaat dat steeds beter. En dat moet ook wel, want beide belangen komen er veel voor. Al jaren wordt gewerkt om beide belangen zo goed mogelijk samen te laten gaat. Milieucoöperatie de Peel (MCP) heeft daar sinds 1996 een grote rol in gespeeld. Inmiddels is uit MCP netwerkorganisatie Platteland in Ontwikkeling (Pion) opgericht. In Pion zijn de zeven ZLTO-afdelingen uit de Peel vertegenwoordigd. Pion is een organisatie voor en door boeren.

Pion werkt aan een duurzame land- en tuinbouw met een optimale synergie tussen natuur, burger en de agrarische sector. Pion richt zich op het uitvoeren van projecten, ontwikkeling laat de netwerkorganisatie nadrukkelijk over aan beleidsmakers. Maar door de brede contacten heeft Pion een gemakkelijke toegang tot het boerenerf. Adviseren aan beleidsmakers laat Pion dan ook niet na.

Pion werkt mee aan projecten in diverse thema’s. Zo werkt Pion aan het project kavelruil Astense Aa en ondersteunt daarbij het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. In het project staan twee doelstellingen voorop. De eerste is om voldoende gronden langs de Astense Aa te ruilen om de beek haar natuurlijke karakter terug te kunnen geven. De tweede doelstelling is om te werken aan agrarische structuurverbetering van tenminste 25 hectare. Pion werkt inmiddels een jaar mee aan het project en er is al ruim drie kilometer grond langs de beek geruild.

Pion voert ook projecten uit als het gaat om natuur- en landschapsbeheer. Bijvoorbeeld bij de aanleg van ommetjes op het platteland, het maken van natuurcompensatieplannen of de aanleg van erfbeplanting. Pion geeft daarover advies, maar bijvoorbeeld ook over het onderhoud van erfbeplanting en het inpassen van stallen of andere bebouwing in het landschap. Pion profileert zich graag als overkoepelende agrarische natuurvereniging in de Peel.

Daarnaast onderhoudt Pion ook contact met landelijke organisaties die in de Peel activiteiten ontplooien. Zoals met de stichting Varkens in Zicht. Hierbij zorgt Pion voor bevoorrading en de coördinatie van foldermateriaal tussen de stichting Varkens in Zicht en de individuele varkenshouders in de Peel. En jaarlijks organiseert Pion de Kom in de Kas-dagen in de Peel.

Pion richt zich op de land- en tuinbouw, maar houdt zich ook bezig met ontwikkeling van het platteland en toegankelijkheid voor burgers. Op dit moment zorgt Pion voor het beheer van de stichting Peelpaard. In het verleden zijn door deze stichting onder meer de Peelpaarddag en diverse andere relatiedagen georganiseerd. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of het mogelijk is om in de toekomst activiteiten voor paardenhouders in het Piongebied te organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan ondernemerscafé’s en het opnieuw organiseren van de Peelpaarddag.

In die lijn past ook de aanleg van ruiterpaden. In opdracht van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) gaat Pion ervoor zorgen dat in de gemeente Deurne een ruiterroutenetwerk wordt aangelegd. Er moet een knooppuntennetwerk tot stand komen, zodat ruiters een groot deel van het gebied kunnen bereiken.

Pion is een veelzijdige organisatie voor en door boeren. Met een groot netwerk en pogingen dat netwerk steeds verder uit te breiden, hoopt Pion ook in de toekomst veel te kunnen bieden aan het gebied. Dat doet de organisatie onder andere door veel bij boeren op het erf te komen en veel te doen aan informatievoorziening, onder andere met een nieuwe website. Daarmee moet er meer informatie bij de achterban komen en de bekendheid en invloed van Pion in de toekomst groeien.

Oplopende spanningen

Platteland in Ontwikkeling (Pion) komt voort uit de Milieucoöperatie de Peel (MCP) die in 1996 is opgericht. MCP is opgericht omdat de Peel een veelzijdig gebied is, waar veel belangen samen komen. Van veehouderijen tot akker- en tuinbouw, maar ook veel natuurgebieden met heide, moeras en bos. Oplopende spanningen tussen landbouw- en natuurbelangen in de Peel vormden de directe aanleiding voor de oprichting van een organisatie waarbij boeren en tuinders de initiatiefnemers werden.

Pion heeft een breed draagvlak binnen de Peel. Pion is namelijk opgericht vanuit de zeven ZLTO-afdelingen in de Peel. Bovenal bestaat Pion uit boeren en tuinders die actief zijn in de agrarische sector. Pion is voor en door boeren opgericht. Daarnaast heeft de organisatie een groot netwerk van externe deskundigen.

Foto

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.