Home

Achtergrond 372 x bekeken

Wereldwijde standaard voor duurzaamheid

Hoe vergelijk je de duurzaamheid van een komkommer met de duurzaamheid van een salade; en wat is de duurzaamheid van een tablet computer vergeleken met die van een aantekeningenboek en een pen? The Sustainability Consortium zoekt de antwoorden.

Prinses Máxima was tot zichtbaar genoegen van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR degene die deze week de formele aftrap deed voor de Europese afdeling van The Sustainability Consortium (TSC) in Den Haag. Ze mocht – zoals dat hoogwaardigheidsbekleders betaamt – het lint doorknippen. Maar dat gebeurde dan wel weer duurzaam: het lint bleek na de knipactie van Máxima nog geheel intact en kon weer worden hergebruikt.

Het Nederlandse koningshuis is zich al lang bewust van het belang van duurzaamheid. Ver voordat de populaire prinses haar intrede deed in de familie vroeg koningin Beatrix al aandacht voor de klimaatverandering. Bonnie Nixon, directeur van de Amerikaanse tak van TSC, haalde de alweer achttien jaar oude woorden van de vorstin aan bij de feestelijke opening van de Europese tak van TSC.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum speelt een coördinerende rol in het consortium. Op het gebied van de veehouderij probeert hoogleraar Imke de Boer (dierlijke productiesystemen) inzicht te krijgen in de verschillende factoren die bijdragen aan de duurzaamheid – en hoe die factoren elkaar beïnvloeden. Impact op milieu is een aspect, maar maatschappelijke acceptatie en economie zijn evenzeer van belang.

De Boer haalt het onderzoek aan naar de milieu-impact van het ei, waaruit blijkt dat als het gaat om watergebruik, landgebruik en uitstoot van broeikasgassen het vrije-uitloopei minder goed scoort dan het batterij-ei. De Boer legt uit dat met alleen die milieubril de duurzaamheid beperkt is beoordeeld. Ook dierenwelzijn en de winst tellen mee.

De hoogleraar zou het jammer vinden als de aandacht blijft hangen bij de vergelijking van de milieu-belasting tussen verschillende typen producten. ”Ik zou zeggen: eet iets minder vlees, maar dan wel diervriendelijk.”

Wat De Boer en haar collega’s doen is niet alleen kijken naar het ei dat in de winkel ligt, maar naar alles wat er komt kijken bij de productie en het transport van dat ei. Waar komt het voer vandaan? Hoeveel grond is er voor nodig? Welke verpakkingsmiddelen zijn gebruikt? Hoeveel water was ervoor nodig? Hoeveel energie is er gebruikt? Hoe zijn de moederdieren gehuisvest en gevoerd?

De Boer legt uit dat het de bedoeling is om uiteindelijk te komen tot internationale standaarden, waardoor iedereen op dezelfde manier meet hoe duurzaam een product is. Het eerste doel is niet eens om de consument te informeren, hoewel ook dat van belang is. Met het inzicht in de verschillende duurzaamheidsaspecten kunnen ondernemers ook zien waar in de keten de winst te halen valt.

De Boer: ”Dat is niet om naar elkaar te wijzen, maar om zich ervan bewust te zijn wat waar gebeurt. Uiteindelijk maak je een product met elkaar. Het ei komt er niet zonder voer.” Bij de productie van de eieren is de milieuwinst vooral te halen bij het voer.
Een van de voor de hand liggende oplossingen is de verspilling terugdringen. Als overgebleven levensmiddelen een tweede kans krijgen als hoogwaardig veevoer, is dat al winst, zegt De Boer. Minder verspilling kost niemand geld en levert uitsluitend winst op.

The Sustainability Consortium

The Sustainability Consortium is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en wetenschappers. Zij kijken niet alleen naar de duurzaamheid van agrarische producten. Ook elektronica, huishoudelijke producten, papier en speelgoed behoren tot de aandachtsgebieden.

Doel is een internationale standaard te ontwikkelen om soortgelijke producten van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Tegelijk moet in een oogopslag duidelijk zijn hoe de vergelijking uitpakt tussen een papieren boek en een boek in elektronische vorm.

Nederlandse bedrijven die zich aan TSC hebben verbonden zijn onder andere Ahold en DSM.

The Sustainability Consortium is niet het eerste of enige initiatief op het gebied van duurzaamheid. Zo laat het Productschap Diervoeder onderzoek doen naar de duurzaamheidsimpact van verschillende veevoergrondstoffen, om te komen tot meer afgewogen keuzes.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.