Home

Achtergrond 1514 x bekeken

Vleestax

De Partij voor de Dieren wil een wetsvoorstel indienen om vlees duurder te maken door het onder het btw-tarief van 19 procent te brengen. Er zijn zeker argumenten om te streven naar een kleiner vleesverbruik.

Een hogere consumentenprijs kan daar in principe een bijdrage aan leveren. Er bestaan meer heffingen die bedoeld zijn om de consumptie te verminderen, zoals de tabaksaccijns.

De gedachte aan een heffing op vlees is niet nieuw. Zo heeft enkele jaren geleden Milieudefensie al zo’n heffing voorgesteld. Eerder, in 2003, heeft de Tweede Kamer er al over gedebatteerd; een meerderheid wees een vleestax van de hand.

Het LEI heeft destijds berekeningen uitgevoerd. Een van de conclusies was dat de verhoging van het btw-tarief, wat in theorie neerkomt op een prijsstijging van circa 12 procent, in eerste instantie tot ruim 7 procent minder vleesconsumptie zou leiden. Omdat ongeveer tweederde van het Nederlandse vlees naar het buitenland gaat, komt dat overeen met 2,5 procent van de Nederlandse vleesproductie.

In de praktijk is het effect kleiner, omdat a) meer vlees in het buitenland wordt afgezet en b) een deel van de hogere btw wordt afgewenteld op andere schakels. De werkelijke vleesprijs voor de consument gaat dus minder omhoog en de consumptie minder omlaag. Daarom is het effect van de btw-verhoging op de omvang van de dierlijke productie in Nederland en daarmee op de milieubelasting, waarschijnlijk gering.

Er doen zich nogal wat uitvoeringsproblemen voor bij een verhoging van het btw-tarief op vlees: valt een kroket met 5 procent vlees, een pizza met een paar schijfjes salami of een broodje gezond met een plakje ham onder het hoge of onder het lage tarief?

Een belangrijk bezwaar is dat via afwenteling een deel – gezien de verhoudingen in de keten waarschijnlijk een groot deel – van de btw-verhoging niet wordt betaald door de consument, maar door de producent. Vanwege EU-regels is het niet mogelijk om de veehouders daarvoor te compenseren. Daarom is het zaak dat eerst die regels veranderd worden, zodat de lasten van duurzaamheid eerlijker verdeeld kunnen worden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.