Home

Achtergrond 479 x bekeken 12 reacties

Morrende belastingbetalers

Nieuw EU-landbouwbeleid kost Nederlandse boer geld. Maar het kan nog veel erger.

Veel kritiek is er op de invulling van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Met Bleker voorop meent de politiek dat Brussel de ondernemer van zijn stoel duwt. Zo wil EU-Landbouwcommissaris Ciolos dat de Nederlandse akkerbouwers 7 procent van hun bouwland uit productie nemen. Dat is inderdaad een hard gelag in een van de landen met ’s werelds meest vruchtbare gronden, waarvoor een boer €50.000-€70.000 per hectare heeft neergeteld. Deze verplichte braak van schaarse productiemiddelen staat ook haaks op de wereldwijde schreeuw om voedsel. Er zijn betere alternatieven, zoals verlaging van toeslagen. Zo zijn er nog wel meer maatregelen die onvoordelig uitpakken voor de hoogproductieve Nederlandse boer. Het zijn echter nog voorstellen en hopelijk lukt het Nederland – kom op, Bleker! – om met bondgenoten de pijn zoveel mogelijk te verzachten.
Zoveel is zeker, de Nederlandse landbouw krijgt 8 procent minder geld uit de meerjarenbegroting voor 2014-’20 van Brussel. Dat komt omdat meer geld vloeit naar landen in Oost-Europa, en niet omdat op het totale EU-landbouwbudget is beknibbeld.
Zo blijft de landbouw (nog) buiten schot van de steeds opstandiger wordende EU-belastingbetaler. Die vraagt zich nu terecht af waarom miljarden van hun belastingcenten worden gepompt in falende financiële instellingen. Laten wij hopen dat de EU-burgers zich vervolgens niet ook gaan afvragen waarom een derde van het totale EU-budget naar de landbouw gaat. De landbouw moet zijn groene imago dus zorgvuldig bewaken!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Geert is er wel eens onderzocht hoeveel van het totale GROENE bedrag bij de boeren komt en hoeveel er aan de strijstok blijft hangen? M.a.w. hoeveel van dit geld is bedoelt om het logge ambtenaren apparaat nodig voor controle te financieren?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Ja hoor, het zoveelste geschreven GLB artikel waarbij men net doet alsof boeren geen belasting betalen. Boeren betalen echter ook een slordige som voor belasting, BTW, accijnzen en heffingen. Globaal betalen de Nederlandse boeren gezamelijk ca € 3,5 miljard belasting, BTW, accijzen en heffingen. Waarvan dan via het GLB ca % 1 miljard als subsidie bij de boeren terug komt. Ze kunnen het leuk bedenken daar in Brussel. Eerst met veel bombarie boeren een hoop belasting laten betalen en daarna met veel bombarie via een GLB het zelfde belastinggeld dat boeren eerst betaald hebben, als subsidie naar de boeren terugsluizen. Hoezo morrende belastingbetalers, de burger betaald geeneens voor het GLB, dat doen boeren toch echt zelf!!!! Het lijkt wel of boeren qua belastingbetalen en subsidie ontvangen niet in hun eigen spiegel durven te kijken. En zomaar aanvaarden alsof boeren geen belasting betalen...........

 • no-profile-image

  Han

  Natuurboer laten we eens kijken waarom de landbouw subsidie krijgt. Is deze zgn. subsidie niet uitgevonden om het voedsel pakket goedkoop te houden? De consument kan naturlijk altijd overstappen op een 100 % kosten dekkende prijs voor landbouw producten dan is de subsidie en het hele controlerende ambtelijke apparaat overbodig geworden. Mag het dan niet meer gaan kosten voor de consument dan geven we de burger eenvoudig een belasting verlaging gelijk aan de voedselprijs verhoging. Ik heb nooit begrepen waarom de Nederlandse belasting betaler de voedselprijs bij onze afnemers moet subsidieren via de belasting die wordt gebrukt voor landbouw subsidie.

 • no-profile-image

  Jan Zonderland

  Han, iouw redenatie is best wat voor te zeggen ware het niet dat er tegenwoordig teveel mensen zijn waar er niet veel te verlagen is m.b.t. de belastingen die zij betalen. Voor diezelfde bevolkingsgroep zou een verhoging van de voedselprijs niet goed uit pakken. Kun je weer zeggen dan moeten die uitkeringen maar omhoog maar dat moet ook weer door iemand worden opgebracht en zo raak je dus in een vicieuze cirkel. Ik denk dat het huidige systeem zo gek nog niet is alleen het grote probleem daarmee is het leger van ambtenaren/raamstaarders die hiermee ook weer een inkomen genereren. Maar als je die dus allemaal niet meer nodig zou hebben zul je ze toch ook weer met z'n allen moeten onderhouden. Het is allemaal niet zo eenvoudig vandaag de dag. Geef het volk brood en spelen en je hoort ze niet.

 • no-profile-image

  Han

  Jan je hebt gelijk! Dus is er maar één uitweg en dat is de >subsidie< een andere naam geven en wel iets in de geest van >voedselprijs ondersteuning voor de armen<. Dan is het geld niet voor de boeren maar voor de sociaal zwakkeren in de maatschappij en loopt het via de voedselvoorziening. Misschien is een dergelijke uitleg beter te verkopen bij de belasting betaler.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Han ben het met je eens voeselprijsondersteuning maar wat doe je dan met de andere sectoren welke afhankelijk zijn van een vrije markt en geen enkele steun ontvangen

 • no-profile-image

  Han

  vd Zanden. Laten we als uitgangspunt nemen ieder continent garandeert de eigen bevolking een goede voedsel voorziening voor een aldaar geldende economische prijs. Kunnen we daarna gaan kijken waar meer voedsel nodig is dan er ter plaatse gemaakt wordt. Is dit een rijkland (bv China) moeten ze de volle pond betalen, die het aanbiedende land nodig is, is het bv een arm ontwikelingsland kunnen we, het lokale overschot, tot hun prijs niveau verlagen (weg geven nooit) Weg geven betekent dat voor de ontvanger voedsel geen waarde heeft en nooit zal krijgen. het komt immers vanzelf op je bord als je maar lang genoeg zielig bent. Ik weet dit zal de wereldhandel en de voedselhulp (industrie) in een ander licht stellen. Maar is dat erg??

 • no-profile-image

  Bart

  Gaeachte heer Hekkert,

  Ik heb uw collum in de laatste Boerderij 18 oktober 2011 gelezen.
  Ik was een beetje verbaast over een verband dat in uw verhaal wordt gelegd. U suggereert dat braaklegging van landbouwgrond leidt tot extra voedseltekorten in de wereld.
  Maar als ik de feiten mag geloven zijn deze voedseltekorten in delen van de wereld niet het gevolg van een tekort aan voedsel, maar het gevolg van een verdelingsprobleem. Er wordt mondiaal voldoende geproduceerd. Waar het 'westen' te veel produceert, wordt er in grote delen van de derde wereld te weinig geproduceerd. De reden is juist de door u verdedigde subsidie. Mede door deze subsidie hoeven de westerse boeren niet te concurreren met boeren uit de derde wereld. Boeren uit de derde wereld kunnen zo geen eerlijke prijs voor hun producten te krijgen. Ik begrijp waardoor dit onstaan is en ik keur het dan ook niet af- of goed, maar ik bestrijd wel het door u gesuggereerde verband. Als we echt wat aan de honger in de wereld willen doen (wie is daar niet voor?), moeten we juist kritisch zijn over ons marktprotectionisme. Hopelijk zonder dat onze boeren daar erg onder leiden, natuurlijk.

  Met vriendelijke groet

  Bart de Haan

 • no-profile-image

  leon

  geleidelijk afschaffen, hierdoor krijg je vanzelf een correctie op de te hoge kostprijzen.

 • no-profile-image

  Han

  Bart, Zwolle. Dat er in Afrika honger heerst, heeft verschillende oorzaken. Denk aan de uitgemergelde gronden (droogte, te eenzijdige begrazing), geen geld om op de wereldmarkt voedsel te kopen, plantage landbouw door buitenlandse mogendheden voor hun eigen behoefte, regeringen die niet voor hun eigen mensen zorg dragen. Ik zal nog best wat onvolkomenheden vergeten zijn. Maar dat onze landbouwsubsidie aan de basis ligt van de honger in de wereld gaat mij echt te ver. Waarom geilen de NGO s er steeds op om onze boeren de Zwarte Piet toe te spelen? Misschien zijn zij met hun hulp programma s zelf wel mede schuldig aan de elende in Afrika. Was de honger de wereld uit, dan konden ze hun hulp programm s wel sluiten en daarmee zichzelf opheffen!!!

 • no-profile-image

  kobonde

  Het hele system med hoge belastingen en vervolgens via en burokraticch system het geld weer terug sluizen met behulp van en ander burokratisch system met mensen die hun werk maken van hoe je zo veel mogelijk subsidie kan krijgen is natuurlijk waanzin gewoon afschaffen.

 • no-profile-image

  De harde waarheid

  Op 1 april 1984 is de Superheffing en daarmee de melkquotering in leven geroepen. Het was eerst een 5 jarig plan. Nu is bekend dat het 31 jaar zal worden, en dan ter ziele zal gaan. De Superheffing is het antwoord op ongebreidelde melkproduktie. Het doel van de Superheffing was een overgangsperiode in het leven te roepen om de melkveehouderij de gelegenheid te geven om over te schakelen naar een melkveehouderij zonder subsidie. De 5 zullen 31 jaar worden. En dan toch nog zeuren over de vermindering van de subsidie vanaf 2015??? Idem voor de akkerbouw. Varkens- en pluimveehouders, geitenhouders en pelsdierhouders, tuinbouw en championbedrijven hebben nooit subsidie ontvangen. Ik kan wel begrijpen dat de subsidie wordt verminderd en ingezet wordt voor natuurbehoud, en -herstel op de agrarische bedrijven. Of voor groene energie of dierwelzijn of biolandbouw.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.