Home

Achtergrond 201 x bekeken

'Bloemenmarkt bewijst beperkt effect bundelen'

ZON-interim-directeur Jan Janssen stelt voorwaarden aan bundeling. ZON is niet meer in de markt voor horizontale bundeling om alleen meer marktmacht te krijgen. ZON wil met regionale partners bundelen en met hen werken aan een betere marktpositie door toegevoegde waarde concepten uit te brengen.

Landelijke bundeling had al eerder moeten plaatsvinden, zegt u. Is dat nu een gepasseerd station?
“We zien de laatste jaren dat bundeling moeilijk is. Als ZON moet je dan een route kiezen om de continuïteit te waarborgen. We kiezen dan voor een andere manier van marktbenadering. Hoe voeg je waarde toe? In plaats van je met meer product begeven op een vechtmarkt.”

Waarom denkt u dat bundeling niet raadzaam is?
“Vijf jaar geleden was het een strategisch goed moment geweest om horizontaal te bundelen. Nu zou het een verdedigende actie zijn. Toen was het kansrijker, nu zou het beperkt effect hebben. Kijk naar de bloemen, daar zie je de prijs niet omhoog gaan, terwijl het aanbod gebundeld is. Het bewijst dat het gaat om marktbenadering. Je ziet het ook bij zuivel. Melk brengt niets op, zodat gekozen wordt voor een toegevoegde waarde-strategie.”

Uw voorwaarden voor bundeling zijn veranderd?
“Ik denk wel dat je moet bundelen, maar de doelstelling moet zijn dat je iets anders doet met het product. We zijn niet tegen bundelen, maar zien op lange termijn weinig heil in bundelen alleen om de marktafspraken te kunnen maken.”

U zit met ZON wel in de enige associatie voor producentenorganisaties Kompany. Hoe staat u daarin
“Kompany doet het niet slecht, maar ook niet goed. Het heeft een beperkt resultaat gehad. Maar daar ligt wel de basis om in marktgerichtheid slagkracht te krijgen. Ik zou Kompany ook adviseren om meer te investeren in marketing. We zijn als ZON onderdeel van Kompany, maar één van de nadelen van een associatie van producentenorganisaties is dat je redelijk ver van de afzet komt te staan als afzetorganisatie.”

U praat wel met partijen op dit moment, begrijp ik.
“Wij proberen in de regio met partijen beter samen te werken, om de marktpositie te verbeteren. Daarvoor kijken we nu naar partijen in Zuidoost-Nederland, dat zijn wel telersverenigingen. We hebben de afgelopen jaren met iedereen in Nederland wel gepraat, maar we focussen nu vooral op de regio.”

U zegt: we moeten het vanaf nu niet over wantrouwen, maar de inhoud hebben. Hoe bedoelt u dat?
“Telers moeten ook in de spiegel kijken en over wantrouwen heen durven te stappen en op telersniveau durven samenwerken. Op alle niveaus moet je over de schaduw durven heen te springen.”

U doelt op het geringe draagvlak van telers bij de fusiepoging met Fruitmasters?
“Ja. Wat dat betreft is stichting Stap belangrijk door te zeggen: stop met het kijken naar het verleden. Wat maakt het uit wat iemand heeft gezegd of gedaan in het verleden? Je voelt ook dat een beweging gaande is in het Zuidoosten dat wel wat verandert.”

Hoe kijkt u aan tegen verticale samenwerking?
“Het is belangrijk dat een handelaar of retailer een concept krijgt om een concurrentiepositie mee in te nemen. Alleen zo voeg je iets toe. Nu speelt iedereen elkaar uit.”

Is werkelijk onderscheid wel te maken?
“Dat onderscheid kan in rassen liggen, of in een manier van verwerken. Dat kan op verschillende niveaus liggen. Onze commerciële afdeling werkt daarvoor nu plannen uit.”

Dat is onderdeel van uw nieuwe commerciële strategie. Wat is daarin de rol van de klok?
“Daar is geen discussie over, al gaan we die niet uit de weg. Nu is de klok nog een belangrijk instrument voor onze telers.”

Is al voorzien in de opvolging van Frans van Dijck?
“De Raad van Commissarissen koerst op 1 januari voor een aanstelling. Ik ben interim-directeur maar vind het erg leuk.

U bent kandidaat om directeur te worden?
“Ik ben erg voor transparantie, maar het gaat te ver hier nu op te antwoorden.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.