Home

Achtergrond 257 x bekeken 6 reacties

'Concept van de EHS is ook voor boeren interessant'

Er moet een nieuwe ‘wet BasisNatuur’ komen, bepleitte PvdA-leider Job Cohen afgelopen weekeinde tijdens de actie Hart voor natuur.

Die actie was een initiatief van de natuurorganisaties, uit protest tegen de bezuiniging op het natuurbeleid.

Volgens Kamerlid Lutz Jacobi, woordvoerder natuurbeleid voor de PvdA, is zo’n wet hard nodig. "Blijkbaar biedt de huidige wetgeving onvoldoende bescherming voor natuur en landschap", zegt ze, met het oog op de forse bezuinigingen van het kabinet.

Wat beogen jullie met de nieuwe wet?
"Wij vinden het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zoals dat twintig jaar geleden is bedacht, enorm waardevol. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet dit zomaar aan de kant schuift. Ik vind dat niet kunnen. Dat is slecht voor het groen in ons land, maar ook voor boeren; er zijn ook veel agrariërs die het interessant vinden om vlakbij een natuurgebied te zitten en hectares te beheren. De bezuinigingen komen de betrouwbaarheid van de overheid niet ten goede."

U wilt de EHS in stand houden. Is dat inclusief de eerder geplande robuuste verbindingszones?
"Nu ga je meteen weer neuzelen over hectares. Dat er bezuinigd moet worden snap ik. De nieuwe wet moet vastleggen wat de natuur van Nederland is. De EHS benadrukt juist ook het belang van de koppeling van de gebieden."

Het gaat u dus ook om de robuuste verbindingszones
"Dat wil ik niet zeggen. We moeten dat per gebied bekijken. Verbinden van natuurgebieden is belangrijk, en dat moet verantwoord genoeg gebeuren. Maar we hoeven het ook weer niet op de vierkante meter te bepalen."

Er bestaan plannen voor samenvoeging van Nb-wet, Flora- en faunawet en Boswet. Wat voegt het nieuwe initiatief daaraan toe?
"Onze basiswet moet benoemen waar de natuur een plek krijgt. Ik vind het van belang dat dat duidelijk wordt vastgelegd. Volgens mij biedt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) hier voldoende aanknopingspunten voor. Ik ben dus niet voor meer regelgeving; de regels moeten anders."

De nieuwe wet moet ook duidelijkheid scheppen in de wirwar aan nationaal en Europees en natuurbeleid, zei Cohen. Dat lijkt niet makkelijk.
"Dat ís ook een behoorlijke kluif. Onlangs is een motie aangenomen van mij en Boris van der Ham (D66), waarin we vragen om onderzoek naar de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn in andere landen. We moeten af van de negatieve houding die dit kabinet heeft, alsof de natuur alles op slot zou zetten. We moeten juist uitstralen dat natuur iets moois is."

Een aantasting van de natuur voor weg- of woningbouw moet worden gecompenseerd, vindt de PvdA. Geldt dat ook voor boeren die moeten wijken voor natuur?
"Ja, natuurlijk. Maar dat moet nu ook al."

Hoe haalbaar is zo’n initiatiefwet, nu VVD, PVV en CDA een krappe meerderheid hebben?
"Ik doe een ernstig beroep op veel VVD’ers, die functies hebben of hebben gehad bij groene organisaties. Die moeten toch kromme tenen krijgen van dit beleid? Maar ook de steun van leden van de beide andere fracties is welkom."

Wanneer is de initiatiefwet klaar?
"Zo gauw mogelijk. Ik ga er hard aan werken."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Rij 50 of 100km en je zit in veel echte natuur in het buitenland.
  Of nog beter ga er zelf wonen! Waarom al die goede landbouwgrond vernielen? Geef maar gewoon toe dat het je niets kan schelen. De boeren gewoon wegpesten, het mag allemaal! Laat daar de overheid maar eerst eens wet voor maken, dat je boeren niet mag pesten!!!

 • no-profile-image

  Lutz Jacobi weet niet waar ze over praat. Ze zegt dat boeren voor kiezen en interessant vinden om bij natuurgebieden te zitten en beheren van deze gebieden. Ik ben dan wel op gegroeid in nabijheid van een natuurgebied , deze gronden konden wij wel tot 1990 gewoon bemesten en beheren . Daarna was het gedaan met het bemesten van deze gebieden, zelfs ruige mest kon er niet op. Nu worden wij extra ingeklemd door aankopen van 2 polders weerszijden van ons bedrijf die in de EHS geplaatst zijn en daar hebben wij niet om gevraagd.Hier komt alleen maar over last van naar ons bedrijf toe.Ganzen overlast is nu al een feit en dan zijn deze gronden nog niet eens ingericht.

 • no-profile-image

  Lutz Jacobi snapt niet waarom ehs niet vlotten wil, de overheid praat te veel, regelt te veel,maakt te veel wetten en controleert te veel waardoor de daden, het realiseren van ehs, nooit tot een succes zal leiden.

 • no-profile-image

  Voorstellen van de PvdA zijn doorgaans nooit interessant voor boeren

 • no-profile-image

  @ Dierenvriend,
  natuurgrond is in het verleden omgezet tot landbouwgrond, het uitmelken van de huidige landbouwgrond tegen de laatste restjes natuur getuigt niet echt van een maatschappelijke visie.

  Waarom zou het dichtbevolkte Nederland voedsel (80% export)moeten produceren voor de rest van de wereld terwijl hier de ruimte en de biodiversiteit zo schaars is?

 • no-profile-image

  @Toon, waarom zou Nederland zo dicht bevolkt moeten zijn als hier de ruimte zo schaars is? En waarom komt er alleen maar beton en asfalt bij ten koste van de biodiversiteit. Je kunt moeilijk beweren dat het omzetten van grond in asfalt van maatschappelijk visie getuigt. Net zo min als dat je kunt beweren dat gewassen op landbouwgrond geen natuur is. Tja, en zou je stoppen met alle export zoals jij kennelijk graag ziet, ja dan krijg je ruimte........op alle wegen. Wat ben ik blij met dit kabinet wat tenminste begrijpt dat je met de kip slachten geen eieren meer kunt produceren.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.