Home

Achtergrond 376 x bekeken

ABN Amro wil boeren terug

Stijgende grondstoffenprijzen betekenen dat de agrosector nog interessanter wordt voor banken. ’Staatsbank’ ABN Amro heeft goede verwachtingen over de rendementen in vrijwel de hele sector. Alleen de vleesprijzen blijven achter, verwacht bestuurder Joop Wijn.

De economische vooruitzichten voor de agrosector zijn goed. ABN Amro verwacht voor de meeste sectoren een prima jaar. Op een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen deed bankbestuurder Joop Wijn zijn visie op de economie uit de doeken. Hij spreekt met enig gezag, gezien zijn verleden als Rabo-topman, staatssecretaris en minister. Hij schaart zich achter de analisten van de FAO en OECD die verwachten dat de – agrarische – grondstoffenprijzen dit decennium fors stijgen. De olieprijs zal in 2019 110 procent hoger zijn dan in 2010, die voor plantaardige olie 40 en boter meer dan 40 procent hoger. ”Alleen de vleesmarkt komt er bekaaider van af”, aldus Wijn.
Voor de zuivel verwacht Wijn goede prijzen, met de komende jaren een gemiddelde van 30 tot 32 cent – met sterke schommelingen, dat wel. Wijn adviseert daarom melkveehouders de opbouw van hun kostprijs te bestuderen en te kijken waar de flexibiliteit zit. Het rendement van een onderneming zal mede afhangen van het vermogen om mee te kunnen bewegen met de markt. De zuivelprijzen op de wereldmarkt en die in de EU zijn elkaar steeds meer gaan naderen, de afgelopen jaren.
Wijn maant melkveehouders verder om zich voor te bereiden op een quotumloos tijdperk. Als geen ander weet hij dat de politiek wispelturig is en dat er nog van alles kan gebeuren in aanloop naar 2015, het jaar waarin de quotering afloopt. ”In de politiek heb je garantie tot de voordeur. Maar de kans op continuering van de quotering is volgens mij nul. Alles wijst erop dat het afgeschaft wordt.” Hij koppelt er meteen een advies aan: ”Als je nu quotum koopt, moet je wel heel zeker weten dat je kostprijs er niet door omhoog gaat.” Anderzijds waarschuwt hij quotumhouders die rekenen op een appeltje voor de dorst, dat ze zich moeten realiseren dat de waarde van hun bezit snel kan afnemen.
Voor de gehele Nederlandse economie verwacht ABN Amro de komende jaren een economische groei van 1,5 procent per jaar. De economische crisis ontwikkelt zich volgens Joop Wijn niet als een V, met even snelle neergang als opgang, en evenmin als een W, de zogeheten ’double dip’. De Japanse L, met na de neergang een lange periode van stagnatie, verwacht hij ook niet. Wijn houdt het op een scenario als een wortelteken: Na de snelle ineenstorting van de economie in 2008 was er een opvallend snel herstel, zonder het niveau van voor de crisis te halen. Na het gedeeltelijke herstel volgt een meerjarige fase met pieken en dalen, die erg gevoelig is voor incidenten. ”Een kabbelscenario waar we blij mee moeten zijn.”
De Nederlandse economie is zeer afhankelijk van de wereldhandel, en die is vorig jaar onverwacht sterk aangetrokken, met 20 procent. Verder is het consumentenvertrouwen flink verbeterd sinds het dieptepunt. De diepe economische crisis van 2008 leert volgens Wijn dat ”we met zijn allen als consumenten veel psychischer zijn geworden. Iedereen hield tegelijk de hand op de knip. Terwijl dat voor de meeste mensen niet nodig was.”
Het vertrouwen van ondernemers, die volgens Wijn zeer adequaat op de crisis hebben gereageerd, stijgt volgens hem ook weer. De bezettingsgraad van de bedrijven, die eind 2008 kelderde van 85 naar 70 procent, staat weer op 75 procent. Genoeg om aan vervangingsinvesteringen te denken, maar onvoldoende voor uitbreidingsinvesteringen. Het grootste probleem ligt nu bij de overheid en het financieringstekort.
In vergelijking met andere economische sectoren is de agrofoodsector matig conjunctuurgevoelig, concludeert Wijn. Reden voor de bank om actief op pad te gaan in deze sector. Zeker nu de lichten op groen staan voor hogere prijzen en dus voor veel sectoren betere rendementen.

Fusie met Fortis niet in de kouwe kleren

De fusie met Fortis is ABN Amro niet in de koude kleren gaan zitten. Op last van de Europese Commissie moest de bank duizend agrarische klanten afstaan aan Deutsche Bank. In elke provincie gingen een of meer filialen in Duitse handen over. Het leidde volgens Joop Wijn tot een boekverlies 800 miljoen euro. Maar het verlies van marktaandeel in de aan belang winnende en kapitaalsintensieve agrarische sector was nog belangrijker. Actieve werving onder deze oud-klanten is strikt verboden. De bank mocht deze klanten zelfs geen afscheidsbrief sturen, aldus Wijn.
Pijnlijk, want de bank ziet mooie kansen in de agrosector en heeft deze zelfs tot speerpunt benoemd. ”De agrofoodsector is goed voor 10 procent van de Nederlandse economie, voor 15 procent van onze relaties maar voor 25 procent van onze kredietportefeuille”, aldus Wijn.
Om beter in te kunnen spelen op specifieke wensen van individuele agrarisch ondernemers wil de bank beslissingen over kredieten vaker dan tot nu toe op de regiokantoren zelf nemen. ”Voorheen is te veel naar het model en te weinig naar ondernemerschap en vakmanschap gekeken.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.