Home

Achtergrond 312 x bekeken

WVG niet waardedrukkend voor WOZ

Voor de Wet waardering onroerende zaken ('Wet WOZ') is de waarde in vrije staat het vertrekpunt voor de waardering van onroerende zaken.

De waarde is “de prijs welke door de meestbiedende koper zou worden besteed bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding”.

Uitgaande van de waarde in vrije staat als basis voor de WOZ-waarde, hoort ook rekening te worden gehouden met eventuele waardedrukkende factoren. Denk bijvoorbeeld aan een ongunstige ligging, bodemverontreiniging of (vermeend) overlast veroorzakende omstandigheden. De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de vraag of het voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) een waardedrukkende invloed heeft op de hoogte van de WOZ-waarde. Gemeenten kunnen op grond van deze wet voorkeursrechten vestigen op onroerende zaken. Dit betekent dat op het moment dat een woning te koop wordt aangeboden (waarop een dergelijk recht is gevestigd), de gemeente de eerste gelegenheid heeft om de woning te kopen. Op deze wijze kunnen gemeenten bijvoorbeeld voorkomen dat met grond en opstallen wordt gespeculeerd.

De procedure betrof een uit 1978 gebouwde woning dat in een gebied lag waarin de gemeente in 2000 een voorkeursrecht had gevestigd om te voorkomen dat met grond en opstallen kon worden gespeculeerd. De eigenaar-bewoner van de woning was van mening dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te hoog was en dat geen rekening was gehouden met enkele waardedrukkende factoren waaronder het voorkeursrecht van de gemeente. Rechtbank Alkmaar en Hof Amsterdam waren van oordeel dat er geen sprake was van een waardedrukkende invloed.

De Hoge Raad is het met het hof eens dat voor de bepaling van de WOZ-waarde geen rekening hoefde te worden gehouden met het voorkeursrecht. De Wet voorkeursrecht gemeenten bevat namelijk een regeling die waarborgt dat de verkoper bij uitoefening van dat recht door de gemeente de werkelijke waarde van de onroerende zaak vergoed krijgt. Deze regeling verdraagt zich niet met de aanname dat een voorkeursrecht van invloed is op de WOZ-waarde.

Meer informatie: Hoge Raad, 10 september 2010, nummer 09/03346

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.